Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Online studiestartsforløb får premiere

Et nyt online-forløb skal introducere kommende studerende tidligere til studielivet på Aarhus Universitet. Forløbet skal supplere det traditionelle studiestartsprogram.

30.06.2020 | Thomas Grønborg Sørensen

Den kommende studenterårgang får glæde af et online studiestartsforløb, der supplerer det traditionelle. Arkivfoto: Lars Kruse

Den kommende årgang af nye AU-studerende får i år mulighed for at supplere det traditionelle studiestartsforløb med en tidlig online introduktion til studielivet. 

Forløbet har fået navnet Study@AU og består af fire moduler, som belyser forskellige aspekter af, hvad det vil sige at studere på Aarhus Universitet. Man får adgang til modulerne, når man takker ja til sin studieplads, og prorektor Berit Eika ser online-forløbet som en god mulighed for at komme i tidlig dialog med nye kommende studerende.

”Der går som regel et par uger, fra man klikker ’ja tak’ og til den egentlige studiestart. Vores interviews med nuværende studerende har vist, at man i den fase både har et stort behov for information og en stor motivation for at opsøge den. Derfor er det oplagt, at vi udnytter den sult til at få præsenteret nogle af de ting, der er vigtige at vide som studerende”, fortæller hun.

Ikke en erstatning, men et supplement

Study@AU består i 2020 af fire moduler; hver af en varighed på ca. 30 minutter. Modulerne omfatter bl.a. tekst og infografikker, korte videoer, quizzer og refleksionsøvelser. 

Temaet i modulerne er:

  • universitetet som organisation og uddannelsesinstitution 
  • den konkrete uddannelses opbygning og studieordning 
  • de væsentligste digitale platforme 
  • de muligheder for både sociale og faglige fællesskaber samt støttetilbud, der findes på Aarhus Universitet. 

”Programmet hjælper de studerende med at forberede sig, så de kan få mere ud af studielivet – og måske allerede dér begynde at føle sig som studerende ved Aarhus Universitet. Men det er vigtigt at understrege, at Study@AU er et supplement og ikke en erstatning for den fysiske studiestart. Det er vigtigt at møde sine medstuderende og undervisere ansigt til ansigt”, siger Berit Eika. Hun understreger, at det også gælder i år, hvor AU planlægger med fysisk tilstedeværelse i studiestarten, så vidt det er muligt, når de sundhedsmæssige retningslinjer skal overholdes. 

Planlagt før corona

Hun forklarer, at planerne om at indføre Study@AU blev lagt, før coronaen gjorde sit indtog, men at forløbet måske netop i år får endnu større betydning end ellers:

”Study@AU har en klar berettigelse også i en verden uden corona, fordi de kommende studerende får mulighed for i ro og mag at opbygge en forståelse af, hvad Aarhus Universitet er for en størrelse, og hvilke tilbud der er relevante for dem. Men det er klart, at når vi nu i år kan blive nødt til at omlægge enkelte dele af studiestarten til online, så passer forløbet rigtig godt ind som en del af den samlede studiestart”.

Det nye online-forløb vil kunne tilgås via Blackboard fra den 1. august, når fristen for accept af pladser er udløbet.

Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Uddannelse, Ekstern målgruppe