Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Over 300 vil diskutere forskning på tværs

Mere end 300 forskere fra Institut for Klinisk Medicin har afsat en eftermiddag og aften i november til at fortælle hinanden, hvad de arbejder med for tiden. Håbet er at plante ideer til forskningsprojekter på tværs af fagområder - prodekan for forskning håber på flere interdisciplinære initiativer.

31.10.2017 | Nanna Jespersgård

Søren Dinesen Østergaard har været med til at opfinde og arrangere The 1st Annual Research Meeting og er sikker på, at arrangementet fører til forskningssamarbejder, der ellers ikke var opstået.

For institutleder Kristjar Skajaa er det store antal tilmeldinger bl.a. tegn på, at kliniske forskere erkender nødvendigheden af flere interdisciplinære samarbejder.

322 nysgerrige mennesker, 175 posterpræsentationer, 20 flashtalks og en håndfuld oplæg fra særligt indbudte seniorforskere. Det er ingredienserne, når Institut for Klinisk Medicin om 14 dage afvikler instituttets første store tværfaglige forskermøde, The 1st Annual Research Meeting, der, ud over at gøre alle klogere, har til formål at knytte bånd. Se også programmet.

”I disse år kaster det tværfaglige og interdisciplinære mange væsentligste forskningsresultater af sig. Alene derfor vil vi gerne skabe muligheden for, at de kliniske forskere, som kommer fra vidt forskellige fagområder, mødes i en sammenhæng, der inviterer til både faglig og uformel snak,” siger Kristjar Skajaa, leder af Institut for Klinisk Medicin, vel vidende at der ikke er garanti for, at fx en fedmeforsker, en psykiater og en kardiolog finder sammen om et interdisciplinært forskningsprojekt, bare fordi instituttet bringer dem i samme rum.

”Omvendt sker der slet ingen ting, hvis vi ikke gør forsøget, og det store antal tilmeldinger vidner om en markant interesse for at bruge tid på andres forskningsområder. Jeg ser det som et tegn i sol og måne på, at kliniske forskere er blevet mere opmærksomme på, hvilken vej udviklingen går,” siger Kristjar Skajaa.

Ideer kan ikke forceres – og dog

Samme tanke har slået lektor Søren Dinesen Østergaard fra Forskningsenheden for Psykoser på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Han har været med til at opfinde og siden arrangere The 1st Annual Research Meeting.

”322 tilmeldte er et signal om, at det her vil forskerne ikke gå glip af. Selvfølgelig kan ingen programsætte, at ’tirsdag d. 14. november fra klokken 15.30 - 20 får vi ideer til interdisciplinære forskningsprojekter’, for sådan fungerer hjernen ikke – og så alligevel,” siger Søren Dinesen Østergaard.

”Hvis man overhovedet skal kunne få en idé til et tværgående forskningsprojekt, er det nødvendigt at have kendskab til, hvad instituttets andre forskere beskæftiger sig med. Her har vi på Institut for Klinisk Medicin en udfordring pga. instituttets størrelse og geografiske spredning, der i sig selv er en god grund til at mødes fysisk for at dele viden,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Det er Søren Dinesen Østergaards personlige erfaring, at det netop er ved arrangementer af denne type, at de gode idéer og nye samarbejder opstår. Det sker ikke nødvendigvis på selve dagen, hvor man bliver bombarderet med ny viden, men i de efterfølgende uger og måneder.

”Jeg er overbevist om, at arrangementet vil føre til en række nye forskningssamarbejder, som ellers ikke ville være opstået. Det vil vi forhåbentlig se nogle eksempler på ved The 2. Annual Research Meeting i 2018 – for vi håber på et årligt tilbagevendende arrangement,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Målet er vidensdeling, ikke hingstekåring!

På dagen er konceptet, at de særligt inviterede seniorforskere indledningsvis præsenterer deres store, ofte prestigefyldte projekter under overskriften ’Hvis jeg dengang vidste, hvad jeg ved nu, hvad havde jeg da gjort anderledes’. Oplæggene afvikles om eftermiddagen i Auditorium A, hvor man eksempelvis kan høre professor Ole Mors fra psykiatrien tale under overskriften ”240 million DKK spent – Lessons learnt from the largest Danish psychiatric research projekt to date”.

Andre talere er bl.a. professor Therese Ovesen fra Regionshospital Holstebro, som holder oplæg under overskriften ”Keys to establish a research unit in the ’wild’ west” samt professor Tobias Wang, der til daglig har hjemme på Zoofysiologi på Institut for Institut for Bioscience. Wang skal i den interdisciplinære ånd fortælle de kliniske forskere om “Clinical benefits from Zoophysiology: Pythons as an alternative animal model to study the transition from fasting to binge-feeding”.

”Ideen med disse oplæg er, at vi skal lære noget af de allerdygtigste – vel at mærke uden at konceptet bliver ’heltetilbedelse’. For juniorforskere kan det være gavnligt at høre om de fejltrin, som også erfarne seniorforskere begår,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Han tilføjer, at arrangørgruppen i øjeblikket samler posterboards fra hele regionen for at kunne udstille alle tilmeldte posters.

”Vi er i arrangørgruppen imponerede over det meget høje niveau på de indsendte abstracts. Man kan ikke undgå at blive lidt stolt over, at al den forskning foregår på vores institut. Jeg tror, at deltagerne vil gå fra The 1. Annual Research Meeting med samme fornemmelse - kombineret med en god portion inspiration til nye forskningsprojekter,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Lutter lovord fra prodekanen

Prodekan for forskning, Ole Steen Nielsen, har fra sin plads i dekanatet kun lovord til overs for initiativet, som han håber kan inspirere de øvrige institutter.

”Biomedicin har sine pizzamøder, og om to uger har Institut for Klinisk Medicin de første erfaringer med at støtte den interdisciplinære forskning i en større målestok – oven i købet med flot opbakning fra 322 tilmeldte. Jeg kan kun opfordre til, at man overalt på fakultetet lader sig inspirere, og at man indtænker og systematiserer den interdisciplinære tilgang,” siger Ole Steen Nielsen.


Yderligere information:

Søren Dinesen Østergaard
Læge, ph.d., lektor og medlem af arrangørgruppen.
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og
Forskningsenheden for Psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Mobil: 61282753
Mail: soeoes@rm.dk

Linda Ibsen
Sekretariatsleder og medlem af arrangørgruppen.
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Telefon: 78 45 90 02
Mail: libs@clin.au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Health, Videnskabelig medarbejder, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ekstern målgruppe