Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overgangsalder kan svække lungerne

Kvinders lungefunktion bliver hurtigere svækket efter overgangsalderen, og det kan betyde større besvær med at trække vejret. Det viser nyt europæisk studie, der bl.a. trækker på data fra Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.

11.12.2016 | Kirsten Olesen

Pas på lungerne – også efter overgangsalderen, siger AU-forsker.

Lungernes kapacitet bliver mindre med årene, men nu viser et europæisk studie med bidrag fra Aarhus Universitet, at den proces går hurtigere for kvinder i – eller efter - overgangsalderen.

Svækkelsen ser ud til især at ramme kvindernes samlede lungekapacitet (FVC) og svarer til, at man har røget 20 cigaretter om dagen i 10 år. Men også målinger af, hvor længe man er om at tømme lungerne (FEV1) viser en hurtigere svækkelse hos kvinderne, end man normalt forventer i aldersgruppen.

Især tidligere og nuværende rygere kan opleve, at det bliver lidt vanskelige at få vejret, viser resultaterne. De er netop publiceret online i the American Thoracic Society’s tidsskrift American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Pas på lungerne – også efter overgangsalderen

“Studiet understreger, at det er vigtigt at være opmærksom på at passe på sine lunger længe efter, at man har passeret overgangsalderen”, siger lektor ph.d. Vivi Schlünssen fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Hun har stået for den danske del af den europæiske undersøgelse, der omfatter i alt 1.438 kvinder som er blevet fulgt igennem 20 år. 

Sammen med de øvrige forskere bag undersøgelsen peger hun på flere mulige årsager til de nye resultater: Dels medfører overgangsalderen hormonelle ændringer, der kan medføre systemisk inflammation med tabt lungekapacitet som følge. Dels kan overgangsalderen medføre knogleskørhed, som kan få brystkassen til at falde sammen og dermed påvirke evnen til at trække vejret dybt.

”Mit råd til kvinder i den modne alder er derfor, at de skal undgå at udsætte sig unødvendigt for partikler og andre former for luftforurening - først og fremmest lade være med at ryge samt undgå passiv rygning, men også være opmærksom på luftforurening på arbejdspladsen”, siger Vivi Schlünssen.


Bag om resultaterne:

  • Studiet omfatter 1.438 kvinder, som har deltaget i den såkaldte “European Community Respiratory Health Survey”. Deltagerne var mellem 25 og 48 år og var ikke kommet i overgangsalderen, da studiet gik i gang. De blev fulgt i 20 år.
  • Undersøgelsens førsteforfatter er ph.d. Kai Triebner fra Bergens Universitet, og derudover har forskere fra Norge, Frankrig, Island, Australien, Sverige, Spanien, Tyskland, Storbritannien, Estland, Schweiz, Irland og Danmark bidraget til undersøgelsen.
  • The European Commission har støttet undersøgelsen.
  • Se artiklen (ahead of print): Menopause is Associated with Accelerated Lung Function Decline

For yderligere oplysninger kontakt:

Lektor Vivi Schlünssen
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
mobil: 2899 2499
mail: vs@ph.au.dk

 

/��R�

Forskning, Sundhed og sygdom, Institut for Folkesundhed, Health, Videnskabelig medarbejder, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ekstern målgruppe, Offentligheden/Pressen