Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

På trods af behandling oplever svært depressive selvmordstanker

En ud af fem med depression går med selvmordstanker trods behandling med antidepressiv medicin. Det fremgår af et nyt studie fra iPSYCH. Resultaterne kan bruges til at undersøge mere målrettet behandling til patienter, hvor medicinen ikke har tilstrækkelig effekt.

28.11.2019 | Helle Horskjær Hansen

Selvom de bliver behandlet med antidepressiv medicin har 20 procent med svær depression  selvmordstanker.

Selvom de bliver behandlet med antidepressiv medicin har 20 procent med svær depression selvmordstanker. Foto: Unsplash

Antidepressiv medicin bruges især mod moderate til svære depressioner. Nu viser et forskningsprojekt fra iPSYCH, at 20 procent med svær depression har selvmordstanker, selvom de bliver behandlet med antidepressiv medicin.

”Selvmordstanker er en stor udfordring blandt patienter med depression,” forklarer ph.d. Trine Madsen fra Region Hovedstadens Psykiatri, der står bag undersøgelsen.

Forskerne har undersøgt 811 patienter, der havde en moderat til svær depression og blev behandlet med to forskellige antidepressive lægemidler i 12 uger. Patienterne fik ugentligt målt depressionens sværhedsgrad og niveauet af selvmordstanker.

”Vi kunne inddele patienterne i fem kategorier baseret på deres udvikling af selvmordstanker under behandlingen,” siger Trine Madsen.

Selvmordstanker fra begyndelsen

Lidt mere end halvdelen af patienterne oplevede ingen selvmordstanker under de 12 uger af behandlingen, mens en ud af fire havde selvmordstanker ved studiets start men oplevede god effekt af medicinen allerede efter få uger.

De resterende 20 procent af patienterne kunne yderligere inddeles i 10 procent, der oplevede et konstant øget niveau af selvmordstanker under hele studiet, og 10 procent, som oplevede et forløb, der skiftede mellem højere og lavere selvmordstanker.

”Det er et overraskende højt antal af mennesker med depression, der oplever selvmordstanker henover så lang tid," siger læge og ph.d., Ole Köhler-Forsberg fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, som er sidste-forfatter på undersøgelsen.

Resultaterne er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Journal of Clinical Psychiatry.

Behandlingen skal målrettes

Derudover fandt forskerne at tidligere selvmordsforsøg og sværhedsgraden af depressionen var forbundet med højere niveau af og vedvarende selvmordstanker. Resultaterne skal bruges til at sætte ind med mere målrettet behandling til patienter, hvor medicinen ikke har tilstrækkelig effekt.

”Nogle studier har antydet, at mennesker med psykiske sygdomme kan gå over flere år med selvmordstanker, det skal undersøges. Det skal også undersøges, hvorvidt en mere intensiv behandling, eksempelvis med mere farmakologisk og/eller psykologisk behandling, kan føre til en bedre respons hos patienter, der ikke reagerer på medicinen inden for de første uger,” siger Ole Köhler-Forsberg.

Bag om resultatet

Kontakt

Ph.d. Trine Madsen
Region Hovedstadens Psykiatri
trine.madsen@regionh.dk
Tlf.: 30 29 13 19

Læge og Ph.d. Ole Köhler-Forsberg
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien, Forskningsenheden for Psykoser
karkoe@rm.dk
Tlf: 23 42 06 61

Forskning, Offentligheden/Pressen, Health, Health, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Udvekslingsstuderende, Videnskabelig medarbejder