Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Paneldebat om forskningsfrihed

Aarhus Universitet inviterer til offentlig debat om konklusionerne af rapporten om forskningsfrihed blandt medarbejderne.

21.12.2018 | Ida Hammerich Nielson

Dato man 28 jan
Tid 13:00 16:00
Sted Søauditorierne

Aarhus Universitet satte i sommeren 2018 gang i at gennemføre en grundig undersøgelse om forskningsfrihed blandt egne medarbejdere for at afdække mulige problemer og deres omfang. Undersøgelsen blev gennemført af et uafhængigt eksternt konsulentfirma og blev offentliggjort i december 2018. Som opfølgning på rapporten og den interne drøftelse afholder Aarhus Universitet en offentlig debat om rapportens konklusioner set i et nationalt perspektiv.

Læs mere og se rapporten

NB: Debatten bliver ikke livestreamet, men den bliver optaget og gjort tilgængelig på nettet efterfølgende. 

Tidsplan

 • 13.00-13.10      Velkomst ved rektor Brian Bech Nielsen
 • Kort introduktion ved moderator, pressechef på Aarhus Universitet, Anders Correll
 • 13.10-13.20        Præsentation af undersøgelse vedr. forskningsfrihed på Aarhus Universitet ved projektchef Rasmus Højbjerg Jacobsen, VIVE
 • 13.20-13.30        Betydning af forskningsfrihed for Aarhus Universitet ved rektor Brian Bech Nielsen
 • 13.30-13.40        Kommentarer til forskningsfrihedsrapporten set i et nationalt forskningsperspektiv ved prof. emeritus Heine Andersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
 • 13.40-13.50        Erfaringer om myndighedsbetjening og forskningsfrihed ved seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet  
 • 13.50-14.00        De private fondes perspektiv ved forskningsdirektør i Villum Fonden Thomas Bjørnholm
 • 14.00-14.10        Opklarende spørgsmål fra salen
 • 14.10-14.25        Kort pause
 • 14.25-15.20        Paneldebat

Deltagere i paneldebatten

 • Tidl. formand for Danmarks Frie Forskningsfond, institutleder på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet,  Peter Munk Christiansen
 • Rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen
 • Professor emeritus ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet Heine Andersen
 • Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet 
 • Forskningsdirektør i Villum Fonden Thomas Bjørnholm
 • Formand for Akademisk Råd Science and Technology Aarhus Universitet prof. Marit-Solveig Seidenkrantz og 
 • Head of Talent & Career Programmes i Lundbeckfonden Anne Marie Engel

Paneldeltagerne ekskl. oplægsholdere indleder med 5 min. indlæg, herefter debat

 • 15.20-15.50      Spørgsmål fra salen
 • 15.50-16.00     Afsluttende bemærkning ved rektor Brian Bech Nielsen
Seminar, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Konference, Ekstern målgruppe