Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Emilia Horjales

Et nyt ph.d.-projekt udført som et samarbejde mellem Dansk Smerteforskningscenter, Center for Funktionel Integrativ Neuroforskning og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet viser, at vores gener og følelser har betydning for, hvordan vi oplever smerter. Projektet er udført af Emilia Horjales, der forsvarer sin ph.d.-afhandling den 4. september 2013.

20.08.2013

Dato ons 04 sep
Tid 14:00 16:00
Sted Merete Barker Auditoriet, Søauditorierne, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 8, 8000 Aarhus C

De fleste mennesker vil opleve smerter på et tidspunkt i deres liv, og akutte og kroniske smerter er således en af de hyppigste årsager til kontakt med sundhedsvæsenet. Mange smertetilstande er dog vanskelige at behandle, og en del patienter har derfor utilstrækkelig eller ingen effekt af behandlingen. Dette skyldes individuelle forskelle i smertefølsomhed, som bl.a. bestemmes af faktorer som køn, personlig historie, kultur, neurobiologiske forhold, gener og følelser, og formålet med ph.d.-projektet har således været specielt at øge vores forståelse af samspillet mellem følelser, gener og smerter, således at smertebehandlingen kan målrettes den enkelte smertepatient i fremtiden.

Undersøgelserne viste bl.a., at vores smerteopfattelse ændrer sig, når vi bliver udsat for forskellige stimuli, der påvirker vores følelser, fx når vi kigger på frastødende billeder. De viser desuden, at vores gener spiller en rolle for vores smerteopfattelse, bl.a. kunne man se en sammenhæng mellem den genetiske variation rs1176744, som findes på serotoninreceptor 3B-genet, og katastrofetænkning, både generelt og hvad angår to dimensioner af katostrofetænking nemlig forstærkning og hjælpeløshed.

Et andet formål med projektet var at undersøge, hvilke områder af hjernen der er involveret i den følelsesmæssige modulering af muskelsmerter, og om der er en sammenhæng mellem genotype og aktivering af hjerneområder. Undersøgelsen viste, at det primært var de kortikale områder i hjernen, der var forbundet med den følelsesmæssige modulering af smerter uafhængigt af genotype.

Ph.d.-forsvaret er offentligt og finder sted den 4. september 2013 kl. 14.00 i Merete Barker Auditoriet, Søauditorierne, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 8, 8000 Aarhus C. Sluttidspunktet er vejledende. Titlen for ph.d.-forsvaret er Studies on the relation between pain perception, genes and emotions.

For yderligere information, kontakt venligst ph.d.-studerende Emilia Horjales: emilia.horjales@ki.au.dk.

Ph.d.-forsvar, Ph.d.-studerende, Alle AU-enheder, Videnskabelig medarbejder