Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Frederik Boe Hansen

Hjernens blodårer efter genoplivning

17.01.2022 | Graduate School of Health

Dato fre 04 feb
Tid 14:00 16:00
Sted 1252-204, Eduard Biermann auditorium, Aarhus Universitet

Fredag d. 4. februar forsvarer Frederik Boe Hansen sin ph.d.-afhandling med titlen "Cerebrovascular pathophysiology in an experimental cardiac arrest rat model".

Hvert år rammes mere end 5.000 personer af hjertestop uden for hospitalerne i Danmark. Dødeligheden efter hjertestop er høj, hvilket fortrinsvis skyldes hjerneskade, som opstår under og efter hjertestoppet. Årsagen til at hjerneskaden forværres efter genoplivning er ikke endeligt klarlagt, men dårlig blodforsyning samt væskeophobning i hjernen menes at spille en central rolle.

Det aktuelle ph.d. projekt er baseret på 3 dyreeksperimentelle hjertestopsstudier, hvor 2 studier har undersøgt hjernens blodårer i perioden efter genoplivning. Et tredje studie har endvidere undersøgt effekten af en særlig type medicin med potentiale til at reducere hjerneskaden efter hjertestop.

De vigtigste fund fra projektet er, at blodårenes normale mekanismer til at kontrollere blodgennemstrømningen er ændrede efter hjertestop. Dette kan medvirke til væskehobning i hjernen og en ændret distribution af blod i hjernen efter hjertestop, hvilket kan forværre hjerneskaden. Resultaterne fra ph.d. projektet danner grundlag for yderligere undersøgelser af mekanismerne i hjernens blodårer efter hjertestop. Dette kan på sigt føre til nye behandlingsmuligheder med henblik på at mindske graden af hjerneskade efter hjertestop.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentlig og finder sted i lokale 1252-204, Eduard Biermann auditorium, Aarhus Universitet. Se vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt

Ph.d.-studerende Frederik Boe Hansen

Mail: frederikboe@clin.au.dk

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Ph.d.-studerende, Health, Graduate School of Health, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin