Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Michal Frumer

Ph.d.-afhandling undersøger livet med lungekræftovervågning

03.01.2022 | Graduate School of Health

Dato man 10 jan
Tid 14:00 16:00
Sted Online via Zoom

Mandag d. 10. januar forsvarer Michal Frumer sin ph.d.-afhandling med titlen "Tissue changes, anticipation, ethics, and forms of life in diagnostic lung cancer surveillance".

Implementeringen af kræftpakker i Danmark og et sundhedspolitisk fokus på "tidlig diagnostik" har accelereret diagnostiske praksisser og udvidet, hvad der betragtes som kliniske tegn og symptomer på kræft. Disse ændringer har forbedret diagnostikken, men de har også skabt en voksende gruppe af mennesker, som får at vide, at de har et "forstadie" eller en "vævsforandring", der muligvis kan udvikle sig til kræft. De tilbydes overvågning i standardiserede programmer, så man kan følge udviklingen og gribe ind "tidligt", men kun få af disse vævsændringer udvikler sig til kræft.

Med udgangspunkt i etnografisk feltarbejde har Michal Frumer i et ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health, undersøgt de etiske og sociale implikationer af at blive overvåget for lungekræft, og hvordan overvågning og muligheden for at udvikle kræft i fremtiden manifesterer sig i hverdagen; i oplevelser, adfærd, relationer og etiske overvejelser.

I afhandlingen udvikles begrebet "i mellemtiden" – som en betegnelse for en måde at være i verden på, som er en konsekvens af overvågningen for vævsændringer i den danske velfærdsstat. Det indebærer at leve med gentagen kontrol og usikkerhed om mulig udvikling af kræft, hvor diagnostiske test flettes sammen med både det dramatiske (måske jeg skal dø?) og det ordinære (det går nok, det er dejligt at blive ”holdt øje” med).    

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og foregår online via Zoom. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Michal Frumer

Mail: micfru@ph.au.dk

Tel.: (+45) 9397 6038

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Graduate School of Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed