Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Nanna Weye

Sygdomsbyrden af psykisk sygdom og misbrugssygdom

11.08.2021 | Graduate School of Health

Dato ons 25 aug
Tid 15:00 17:00
Sted Samfundsmedicinsk auditorium, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C samt online

Onsdag d. 25. august kl. 15.00 forsvarer Nanna Weye sin ph.d.-afhandling med titlen "The burden of disease of mental and substance use disorders in Denmark".

Global Burden of Disease projektet (GBD) har forbedret, hvordan vi måler sygdommes indvirkning på tidlig død (years of life lost, YLL) og år levet med sygdom (years lived with disability, YLD). For psykiske sygdomme har inklusionen af YLDs i målingen af den samlede sygdomsbyrde tydeliggjort, hvor invaliderede disse sygdomme er. Stigende evidens påpeger en øget risiko for udviklingen af andre psykiske sygdomme samt tidlig død blandt personer med psykisk sygdom. Dette er ikke tidligere indddraget i beregningerne af YLL og YLDs. I et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health undersøges sygdomsbyrden af psykisk sygdom og misbrugssygdom i Danmark ved brug af nationale registre.

Ph.d.-projektet undersøgte sygdomsbyrden af 18 forskellige psykiske sygdomme og misbrugssygdomme. Alkoholmisbrug var forbundet med den højeste samlede sygdomsbyrde af de undersøgte sygdomme. Efter at have taget højde for komorbide sygdomme var skizofreni forbundet meget flest YLDs og det højeste tab af sund levetid på individniveau. Derudover vidste resultaterne, at alle psykiske sygdomme og misbrugssygdomme var forbundet med kortere gennemsnitslevetid sammenlignet med hele den danske befolkning. Metoderne udviklet og anvendt i dette projekt kan supplere metoderne benyttet i GBD-projektet, da de giver information om tabt sund levetid på individniveau.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted i Samfundsmedicinsk auditorium, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C samt online via Zoom. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Nanna Weye

Mail: nowe@econ.au.dk

Tel.: (+45) 40158634

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Videnskabelig medarbejder, Health