Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Sandra Maria Skovdal

Hvordan biofilm-infektioner potentielt kan bekæmpes i fremtiden

26.03.2021 | Graduate School of Health

Dato fre 23 apr
Tid 13:00 15:00
Sted Online via Zoom

Fredag d. 23. april kl. 13.00 forsvarer Sandra Maria Skovdal sin ph.d.-afhandling med titlen "Novel strategies to combat medical biofilms".

Bakteriers tolerance overfor antibiotika er en af de største udfordringer i vor tids sundhedsvæsen. Et af de primære problemer er, at bakterier under infektion danner biofilm, og det estimeres at biofilm er involveret i ca. 65 % af hospitals-erhvervede infektioner. Biofilm er byer af bakterier, hvori bakterierne kommunikerer og koordinerer et dannelsen af et forsvar mod ydre trusler som antibiotika, immunforsvar og miljøændringer. Biofilm kan sammenlignes med en multicellulær organisme med forskellige subgrupper af celletyper- og funktioner, og tilpasser sig hurtigt et givent miljø. I klinikken er biofilmsdannelse er forbundet med antibiotika-behandlingssvigt, recidiverende infektioner, ekstra kirurgiske interventioner samt øget morbiditet og mortallitet. Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge nye potentielle strategier til bekæmpelse af biofilm-infektioner i fremtiden, samt at overføre nye strategier fra grundvidenskabelige studier til prækliniske modeller. I det første studie viser vi et lovende potentiale af en ny coating til titanium-implantater, som forhindrer bakteriel tilhæftning og forbedrer antibiotikas virkning. I det næste studie søger vi en bedre forståelse af, hvordan den ellers ufarlige Staphylococcus epidermidis bliver patogen under en biofilm-infektion. I det tredje studie forskes i at genbruge allerede godkendte lægemidler, som har vist en antibakteriel virkning i laboratorieforsøg. Nærværende ph.d.-projekt er translationel forskning, som bidrager med ny viden om S. epidermidis biofilm og bygger bro mellem lovende laboratorieresultater og klinikken, til gavn for fremtidige patienter i bekæmpelsen af biofilm-infektioner.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted online via Zoom. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Sandra Maria Skovdal

Mail: skovdal@clin.au.dk

Tel.: (+45) 29846373

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder, Health