Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Sara Raquel Almeida Ferreira

Involveringen af den monocytiske CD163 receptor i alpha-synuclein-induceret neurodegenering i Parkinsons sygdom

27.01.2022 | Graduate School of Health

Dato tor 24 feb
Tid 09:00 11:00
Sted Eduard Biermann Auditorium 1252-204, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C eller online

Torsdag d. 24. februar kl. 9.00 forsvarer Sara Raquel Almeida Ferreira sin ph.d.-afhandling med titlen "Neuroprotective role for the CD163 receptor in the alpha-synuclein induced Neurodegeneration in Parkinson’s disease".

Parkinsons sygdom er en af de hurtigst voksende neurologiske sygdomme, og det anslås, at omkring 12 millioner mennesker vil være påvirket af sygdommen i 2024. Der findes ingen kur mod Parkinson, og meget forskning er stadigvæk nødvendigt for at finde potentielle terapeutiske mål. Et af de centrale neuropatologiske træk ved Parkinson er tilstedeværelsen og ophobningen af intra-neuralt misfoldede aggregater af alpha-synuclein (α-syn) protein. Derudover spiller immunforsvaret en vigtig rolle i sygdommen, hvilket er hoved-fokus i denne afhandling.

Traditionelt bliver Parkinson klassificeret som en ”hjerne”-sygdom, men i dag er det accepteret at sygdommen er styret af mange faktorer, hvor både nerve- og immune systemet er påvirket, og begge bidrage til den symptomatiske præsentation af sygdommen. Derudover foreslås det, at ikke kun hjernens, men også de perifere immunceller er involveret i den inflammatoriske proces, som er associeret med neurodegeneringen i Parkinson. Det er vigtigt at forstå, at misfoldet α-syn ikke kun er associeret til det neuronale komponent af sygdommen, men også til immunresponsen. Dette skyldes at α-syn kan fungere som et pro-inflammagen, både for mikroglia-celler i hjernen og for monocytter i det perifere system, fx de monocytter som udtrykker CD163 cellereceptoren.

Det primære fokus i denne afhandling var at undersøge involveringen af den monocyt-specifikke CD163 receptor i α-syn-induceret neurodegenering i Parkinson. Dette ph.d.-projekt er baseret på tre studier, der er præsentereret som to udgivet artikler og et manusskift. Den første publikation er en gennemgang og opsummering af allerede eksisterende litterærtur omhandlende α-syn pro-inflammatoriske effekt på immunceller. Det andet studie havde til formål at undersøge involveringen af CD163 monocytter i Parkinson. I dette studie bruges opløselig CD163 (sCD163), den kløvede form af proteinet, som en markør for monocyt aktivering, og som en potentiel biomarkør i Parkinson. Derudover karakteriseres CD163’s rolle i det α-syn-associeret immunresponse. I det tredje studie modelleres Parkinson i en CD163-knockout mus, hvorved CD163’s rolle i de α-syn-inducerede immun- og patologiske processer kunne evalueres.

Data indsamlet under denne ph.d. giver en vigtig indsigt i en ny rolle for CD163 receptoren i Parkinsons sygdom og bidrager dermed til et nyt sygdoms-modificerings mål til fremtidig forskning.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted i Eduard Biermann Auditorium 1252-204, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C eller online via Zoom. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt

Ph.d.-studerende Sara Raquel Almeida Ferreira

Mail: sara.ferreira@biomed.au.dk

Tel.: (+45) 60561601

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Biomedicin, Videnskabelig medarbejder, Health