Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Signe Mosegaard

Ny indsigt i fedtsyreoxidationsdefekter - Kompleks genetik og immunometaboliske forstyrrelser

05.01.2022 | Graduate School of Health

Dato fre 07 jan
Tid 15:00 17:00
Sted Online via Zoom

Fredag d. 7. januar kl. 15.00 forsvarer Signe Mosegaard sin ph.d.-afhandling med titlen "Novel insights to fatty acid oxidation disorders - Complex genetics and immunometabolic regulations".

Mitokondriet er den humane celles energiproducerende og mest iltforbrugende enhed, men mitokondrierne er vigtige for meget mere end bare cellulær energiproduktion. Dysfunktion af mitokondrierne kan også føre til frigivelse af faktorer der øger celle død, oxidativt stress (ROS), samt fører til ændringer i cellens metabolisme og metaboliske fleksibilitet. Der er stigende enighed om, at mitokondriedysfunktion der fører til nedsat metabolisk fleksibilitet, spiller en central rolle i bl.a. aldring, cancer, neurodegeneration, diabetes, myocardial dysfunktion, samt sepsis. Foruden mitokondriel dysfunktion med cellulær stress er inflammation også fælles for alle disse forskellige lidelser, og i de seneste år har forskning vist et tæt sammenspil imellem mitokondriefunktion og inflammatoriske responser. I patienter med genetiske defekter i omsætningen af langkædet fedtsyre (lcFAOD), er mitokondriel dysfunktion et centralt cellulært problem der fører til nedsat metabolisk fleksibilitet. Motion og infektioner, der begge aktiverer inflammatoriske responser, er hyppige sygdoms-udløsende faktorer hos patienter med lcFAOD.

I denne afhandling har vi studeret to lcFAOD, Multiple Acyl-CoA Dehydrogenation Defekt (MADD) og Very Long-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (VLCADD). I det første studie har vi benyttet whole exome sequencing (WES) kombineret med transcriptomics og proteomics (såkaldt diagnostisk OMICs) til at undersøge den komplekse genetik af den heterogene lidelse MADD. I et andet studie har vi undersøgt inflammatoriske processer i fibroblaster fra hudbiopsier fra patienter med VLCADD eller MADD. Vi fandt, at både det immunologiske og metaboliske respons var ændret i alvorlig VLCADD og MADD, når vi sammenlignede med mild VLCADD og kontroller. I et sidste studie har vi benyttet massespektrometrisk analyse af plasma acylkarnitiner, en standard analysemetode til diagnosticering af lcFAOD, som et proxymål for temporale forandringer i cellulær FAO i en septisk grisemodel.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og foregår online via Zoom. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Signe Mosegaard

Mail: signe.mosegaard@clin.au.dk

Tel.: (+45) 20835507

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder, Health