Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Søren Krogh Jensen

Kan man forbedre genoptræningen efter en rygmarvsskade ved at påføre hjernen kraftig magnetisme?

03.12.2021 | Graduate School of Health

Dato fre 17 dec
Tid 14:00 16:00
Sted Auditorium, Regionshospitalet Viborg, Heiberg Allé 5A (Indgang A, Etage 2), 8800 Viborg samt online

Fredag d. 17. december kl. 14.00 forsvarer Søren Krogh Jensen sin ph.d.-afhandling med titlen "Improving recovery of lower limb function in individuals with neurological disorders: emphasis on the effects of magnetic brain stimulation following spinal cord injury".

En rygmarvsskade (RS) medfører kroniske komplikationer, såsom tab af bevægeevnen. Et nyt forskningsprojekt har nu undersøgt en i Danmark ikke før benyttet terapiform i forsøg på at forbedre udfaldet af den efterfølgende genoptræningsindsats.

Ved at påføre den motoriske hjernebark gentagende, højintens magnetisk stimulation (MS) har det tidligere vist sig muligt at fremkalde ændringer i centralnervesystemet hos personer med en række lidelser, som kan være gavnlige for at genvinde bevægefunktionen. Teknikken er dog endnu ikke grundigt undersøgt som behandlingsform til personer med RS. Igennem tre separate studier dykker ph.d.-projektet nu ned i emnet. Det første studie, et systematisk litteraturstudie, bidrager med viden omkring MS og teknikkens specifikke gavnlige virkninger på bevægefunktion i benene hos personer med neurologiske lidelser, herunder RS. Et tværsnitsstudie identificerer ikke før viste mønstre af muskelsvaghed i benene hos patienter med RS. Derudover diskuteres brugen af mere avancerede målemetoder til at identificere muskelgrupper, som er væsentlige for rehabiliteringen. Slutteligt fremlægges der resultater fra et publiceret studie, hvor MS eller imiteret behandling er blevet påført en gruppe patienter under deres genoptræningsophold med henblik på at forbedre træningsresultaterne og øge forsøgsdeltagernes muskelstyrke og gangfunktion.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted i Auditorium, Regionshospitalet Viborg, Heiberg Allé 5A (Indgang A, Etage 2), 8800 Viborg samt online (meet.rmau1@rooms.rm.dk - Adgangskode: 1234). Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Søren Krogh Jensen

Mail: sokrje@clin.au.dk

Tel.: (+45) 25342564

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder, Health