Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Susan Mikkelsen

Prædiktorer for høfeber og astma samt forekomst af coronavirus antistoffer

11.08.2021 | Graduate School of Health

Dato tor 02 sep
Tid 14:00 16:00
Sted Auditorium OPA38, 138-101, Olof Palmes Allé 38, 8200 Aarhus N

Torsdag d. 2. september kl. 14.00 forsvarer Susan Mikkelsen sin ph.d.-afhandling med titlen "Predictors of rhino-conjunctivitis and asthma with a side trip to SARS-CoV-2 seroprevalence".

Astma og høfeber er almindelige kroniske sygdomme, der i alvorlige tilfælde nedsætter livskvaliteten. Der er brug for bedre forståelse af sygdommene og en stor velkarakteriseret studiepopulation er afgørende. Ph.d.-projektet beskriver selv-rapporteret astma og høfeber i en stor kohorte af danske bloddonorer. Forekomsten af allergi og astma samt risikofaktorer, herunder effekt af alder på symptomstart, IgE sensibilisering (antistoffer imod inhalations allergener) samt ændringer i blodcelletal beskrives. Desuden identificeres deltagere med nyopstået sygdom ved en opfølgende spørgeskemaundersøgelse.

Sundhedspersonale har været nøgleaktører i coronavirus pandemien. Ph.d.-projektet inkluderer desuden en coronavirus-antistofundersøgelse blandt sundheds- og administrative medarbejdere i Region Midtjylland. Forebyggelse af smitte i denne gruppe er vigtig og studiet øger bevidstheden om de forholdsregler, der skal træffes for at undgå smitte på hospitalerne.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted i Auditorium OPA38, 138-101, Olof Palmes Allé 38, 8200 Aarhus N. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Susan Mikkelsen

Mail: susan.mikkelsen@clin.au.dk

Tel.: (+45) 28458836

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder, Health