Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Thomas Levin Andersen

Ny viden om knoglefornyelsen, og hvorledes den påvirkes patienter med knogleskørhed og knoglemarvskræft

20.08.2013

Dato fre 23 aug
Tid 14:00 16:00
Sted Auditoriet, “på bjerget”, Vejle Sygehus

Et nyt ph.d.-projekt fra Vejle Sygehus under Aarhus Universitet, giver en ny forståelse af hvorledes vores knogler fornyes igennem livet, hvad der medfører til at patienter med knogleskørhed og knoglemarvskræft får et knogletab. Projektet er udført af cand.scient. Thomas Levin Andersen, der forsvare sin ph.d.-afhandling den 23. august 2013.

Projektet har først og fremmest klarlagt at knoglefornyelsen på knogleoverfladen foregår tusindvis af mikroskopiske arbejdstelte, der er aflukket fra den resterende knoglemarv af en særlig hinde. Et tab af denne hinde hos patienter med knogleskørhed og knoglemarvskræft, medfører at knoglerne gradvis nedbrydes uden at de genopbygget, som der normalt er tilfældet. Samlet set, fremhæver den først del af projektet at fremtidige lægemidler til behandlingen af knogletabet hos patienter med knogleskørhed og knoglemarvskræft, bør tage hinde, som danner det mikroskopiske arbejdstelt over knoglefornyelsen, i betragtning.

Projektet har ydermere demonstreret at et betydeligt antal af de knoglenedbrydende celler (osteoklaster) hos patienter med knoglemarvskræft indeholder cellekerner med en malign arvemasse fra kræftcellerne, udover deres normale cellekerner. Herved understøtter projektets resultater teorien om kroppens raske celler kan fungere som Trojansk heste for kræftcellerne, der herved kan påvirke kroppens raske celler indefra.   

Afhandlingen har titlen "Adult bone remodeling: Lessons from multiple myeloma and osteoporosis". Sluttidspunktet for forsvaret er vejledende.

Ph.d.-forsvar, Alle AU-enheder, Ph.d.-studerende, Videnskabelig medarbejder