Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-skolen på Health får ny daglig leder

Overlæge, dr. med. og ph.d. Helene Nørrelund, Institut for Klinisk Medicin og Region Midtjylland, tiltræder 1. marts som ny daglig leder af Ph.d.-skolen på Health.

08.02.2016 | Kirsten Olesen

Helene Nørrelund bliver ny daglig leder af Ph.d.-skolen på Health.

Forskeruddannelsen på Aarhus Universitet, Health, får ny ledelsesstruktur 1. marts. Det sker, når overlæge, dr. med. og ph.d. Helene Nørrelund fra Institut for Klinisk Medicin, AU, og Region Midtjylland tiltræder en ny stilling som daglig leder af Ph.d.-skolen på halv tid. Den nye struktur skal sikre udvikling og implementering af strategiske initiativer, der skal styrke Healths forskeruddannelse og øvrige talentudvikling frem mod 2020.

Den daglige ledelse kommer fra 1. marts til at bestå af den nye ph.d.-skoleleder, Helene Nørrelund, de tre forskningsprogramledere – professor Torben Sigsgaard (Public Health), lektor Kamille Smidt Rasmussen (ClinFO) og professor MSO Thomas Vorup-Jensen (Biomedicine) - samt funktionschefen for HE Forskeruddannelsen, Lise Terkildsen.

Den nuværende ph.d.-skoleleder på Health, prodekan for talentudvikling Lise Wogensen Bach, vil fortsat have det ledelsesmæssige ansvar på ph.d.-området, både hvad angår det strategiske arbejde og den overordnede økonomi.

Baggrund i forskning og klinik

Helene Nørrelund varetager i dag funktionen som regional koordinator i Danske Regioners såkaldte ”én indgang”-initiativ. Formålet er at gøre det enklere og mere attraktivt at gennemføre forskning i Danmark, og initiativet består bl.a. af et koordinerende videnscenter, som skal lette industriens adgang til aftaler om kliniske forsøg, og forskerens adgang til akademisk støtte.
Inden da har Helene Nørrelund senest været specialeansvarlig overlæge ved medicinsk afdeling på regionshospitalet i Viborg.

Den kommende ph.d.-skoleleder er uddannet cand. med. i 1994, speciallæge i intern medicin i 2006 og endokrinolog i 2008. Hun afsluttede sin diplomopgave i 1992, blev ph.d. i 2000, dr. med. i 2005 og MBA i 2011.  
Hun har skrevet ph.d.-afhandling og disputats om betydningen af væksthormon for substratmetabolismen i forbindelse med faste. De senere år har hun primært forsket inden for diabetes og hjertesvigt. Har desuden skrevet masterafhandling om Den Danske Kvalitetsmodel.

  • Se tidligere omtale af den nye ledelsesstruktur for forskeruddannelsen på Health.

Yderligere oplysninger:

Prodekan og ph.d.-skoleleder Lise Wogensen Bach

Aarhus Universitet, Health

Tlf. 8715 2012

lwb@au.dk

Talentudvikling, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Institut for Folkesundhed, Health