Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-studerende uddanner nepalesiske kvinder til sundhedhedsfremme

To ph.d.-studerende fra Institut for Folkesundhed er lige vendt hjem fra Nepal. Her har de arbejdet med at uddanne lokale sundhedsarbejdere - de såkaldte Female Community Health Volunteers - til en indsats overfor livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk og diabetes.

23.02.2016 | Helle Horskjær Hansen

Lokale kvinder får overrakt blodtryksapparater, vægt og målebånd. Dinesh Neupane er nummer tre stående fra venstre og Per Kallestrup bagerst  midt i billedet.

Lokale kvinder får overrakt blodtryksapparater, vægt og målebånd. Dinesh Neupane er nummer tre stående fra venstre og Per Kallestrup bagerst midt i billedet.

Female Community Health Volunteers bliver de kaldt, de 80 kvinder, der netop har fået overrakt deres personlige elektroniske blodtryksapparater, vægt og målebånd for at markere afslutningen på deres kursus. Vi er i Nepal, nærmere bestemt Lekhnath Municipality, et fattigt område i det bjergrige land.

Her har to ph.d.-studerende fra Institut for Folkesundhed givet kvinderne et fem dages kursus i blodtryks-, højde- og vægtmåling og klædt dem på, så de kan informere om forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk og diabetes i deres lokalsamfund.

”Arbejdet skal styrke den primære sundhedssektor i lokalområderne i Nepal gennem uddannelse af kvinderne. Ideen er, at landsbykvinderne skal yde en på samme tid oplysende, forebyggende og behandlende indsats – de skal forbedre vilkårene lokalt,” fortæller Per Kallestrup, der er lektor, ph.d. på Institut for Folkesundhed og vejleder på projektet.

Fordel at være indfødt

Kvinderne skal nu tilbage til deres landsbyer, hvor planen er, at de hver især skal undersøge 60-70 beboere tre gange i løbet af det næste år.

Per Kallestrup tog initiativ til projektet i 2013 sammen med ph.d.-studerende Dinesh Neupane. Og det er netop Dinesh Neupane, der sammen med Bishal Gyawali har undervist kvinderne. De er begge født og opvokset i Nepal og indskrevet som ph.d.-studerende på Aarhus Universitet.

”Når man laver forskning i yderområderne er det en fordel at være indfødt. Det letter kommunikationen og mindsker de kulturelle barrierer, der kunne være. Jeg synes, det er en stor gave at få lov til at forbedre vilkårene for nogle af de fattigste i det land, jeg selv er vokset op i,” fortæller Dinesh Neupane, der efter et år som ph.d.-studerende rejste til Nepal med sin familie for at begynde feltarbejdet.

”Det er anvendelig forskning helt ude ved den befolkning, der ellers let overses. Ressourcerne er knappe i Nepal, men ved at bruge de kapaciteter, der er og bygge ovenpå, resulterer forskningen i store sundhedsgevinster,” forklarer Per Kallestrup.

Korps af ulønnede kvinder

De sidste 20 år har landsbykvinder udgjort et korps af ulønnede sundhedsarbejdere. Gennem korte grundkurser og opfølgning har de leveret fødselsforberedelse og omsorg ved fødsler, så det faktisk er lykkedes Nepal at opfylde de såkaldte Millenium Development Goals – et mål om at nedsætte børne- og mødre-dødeligheden ganske markant.

”Vi opkvalificerer kvinderne, så deres sundhedsindsats nu også kan omfatte store kroniske sygdomme. Vi har undersøgt disse kvinders motivation og evne for at lære om diagnosticering og oplysningsindsats for de to sygdomme – og efter at have vist, at de er endog meget motiverede og engagerede for at kunne tilbyde deres befolkninger mere og bedre sundhed, har vi nu givet dem et grundkursus heri,” siger Per Kallestrup.

Stort engagement imponerer

Dinesh Neupane er især imponeret over kvindernes engagement. Kvinderne er fra landdistrikterne, og nogle har problemer med at læse og skrive, men på trods af det dedikerer de sig 100 procent til det frivillige arbejde.

“Jeg synes, at deres ansvarsfølelse overfor projektet er ekstraordinært. Det er et godt eksempel på social ansvarlighed og ægte frivillighed,” siger han.

Ifølge Per Kallestrup er formålet med studiet også at finde ud af, hvor udbredt forhøjet blodtryk og diabetes er i den nepalesiske befolkning. Der er ingen officielle tal på, hvor mange, der har disse livsstilssygdomme, men man har fra få, små studier tal på, at de er hyppige. Og det bliver bekræftet allerede halvvejs i det danske studie, hvor en stikprøve viste, at 30 procent har forhøjet blodtryk.


Livsstilssygdomme er forsømt

Projektet i Nepal kører indtil 2018. Forskerne har en ambition om at etablere et forskningscenter i Nepal med fokus på livsstilssygdomme. Forskning på livsstilssygdomme er et forsømt område i de fleste udviklingslande.

Alle dele af projektet er nøje tilrettelagt og afstemt, så de kan bruges som model for opskalering til at omfatte hele Nepal, og der samarbejdes med det nepalesiske sundhedsministerium herom. Forskerne håber, at modellen og indsatsen vil kunne inspirere til lignende programmer i andre lande i regionen.

Yderligere oplysninger

Lektor, ph.d. Per Kallestrup
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
8716 8552
per.kallestrup@ph.au.dk

Phd.-studerende Dinesh Neupane
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
dn@ph.au.dk

Navnenyt, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Health, Forskning, Offentligheden/Pressen, Videnskabelig medarbejder, Udvekslingsstuderende