Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-uddannelsen bliver anerkendt af internationalt panel

Forskeruddannelsen ved Health, Aarhus Universitet, er vurderet til at være et veldrevet og konkurrencedygtigt udklækningssted for talentfulde forskere. Det viser en afrapportering fra et internationalt evalueringspanel.

06.05.2015 | Henriette Stevnhøj

Ph.d.-uddannelsen ved Health, AU matcher forventninger og krav, der bliver stillet internationalt til den højeste akademiske uddannelse, viser ny evaluering.

En forsker, der har sit udspring fra Healths Forskeruddannelse, har et solidt afsæt. Det er konklusionen i en rapport, som et internationalt evalueringspanel med deltagere fra Finland, Kina, England og Danmark netop har offentliggjort.

Panelets grundlæggende vurdering er, at Forskeruddannelsen er velorganiseret og giver talentfulde forskere gode muligheder for at forfølge ambitionerne om en karriere inden for den akademiske verden. Alternativt støtter Forskeruddannelsen ph.d.-kandidater i at udnytte deres forskningskompetencer på arbejdspladser, som har gavn af højt kvalificerede medarbejdere. Det kan for eksempel være i sundhedsvæsenet, hvor ph.d.’er bidrager til at højne kvaliteten i ydelserne og fremme evidensbaseret behandling, som det lyder i evalueringen.

Forskeruddannelsen matcher krav

Evalueringen kommer på et tidspunkt, hvor debatten om nytteværdien af ph.d.-indsatsen i Danmark udspiller sig livligt i medierne. Derfor er prodekan for talent og leder af Ph.d.-skolen ved Health, Lise Wogensen, særligt glad for besøget af evalueringspanelet, som specifikt skulle vurdere ph.d. uddannelsen på Health i et internationalt perspektiv.  

”Lige nu falder lyset kritisk på ph.d.-uddannelsen i Danmark, og det bliver diskuteret offentligt, om kvaliteten af ph.d.-uddannelsen og forskertræningen er god nok. Evalueringen viser, at vi matcher de forventninger og krav, der bliver stillet internationalt til den højeste akademiske uddannelse. Samtidig bliver der peget på områder, hvor vi skal udvikle og forbedre uddannelsen. Det er meget nyttigt og handlingsanvisende”, siger Lise Wogensen.

I dialog med aftager

Et af forbedringspunkterne, som evalueringspanelet har udpeget, er karriereplanlægning. Evalueringspanelet anbefaler, at Forskeruddannelsen intensiverer støtten til de ph.d.-studerende i form af kurser i karriereplanlægning.

”Vi har i forvejen mentorordning og tilbud om karriererådgivningssamtaler, og jeg vil overveje nøje, hvilke andre tilbud, der kan være med til at synliggøre forskellige karriereforløb. Tilbud skal udvikles i tæt dialog med aftagerne, og det skal ske i et samarbejde med karrierecenteret på AU. Jeg kan sagtens forestille mig et samarbejde med for eksempel lægemiddelindustrien i udviklingen af uddannelsesforløb”, siger Lise Wogensen.

Mere forskningssamarbejde på tværs af fakulteter og fagområder er også nævnt i evalueringen som et udviklingsområde. Det kan være en vanskelig manøvre, da ph.d.-studerende i sagens natur har en tendens til at fokusere snævert. Derfor skal der laves et miljø, som indbyder til et bredere tværfagligt samarbejde, lyder rapportens anbefalinger.

Den udfordring er allerede grebet af Ph.d.-skolens leder:

”Vi kan se, at man i andre lande skaber nye rammer for interdisciplinært forsknings- og uddannelsessamarbejde. Et eksempel er Evans Center for Interdisciplinary Biomedical Research i USA, hvor der er etableret de såkaldte affinity research collaboratives om forskellige emner med afsæt i de lokale forskningsmiljøer. Det er inspirerende, og den slags vil vi gerne arbejde på at fremme. Lige nu er vi undervejs med at identificere hvilke unødvendige barrierer, som hindrer samarbejdet omkring ph.d.-uddannelserne på tværs af fakulteter og fagdiscipliner. Og vi holder kurser, som går på tværs. Det kommer vi til at arbejde meget mere med”, siger Lise Wogensen.

 

Fakta

Rapport: International Evaluation of the PhD Programme of the Graduate School of Health Sciences, Universityof Aarhus, Denmark


Reviewteamet:

Professor Stina Syrjänen, University of Turku, Finland

Professor Hongquan Zhang, Peking School of Basic Medicin Sciences, Kina

Professor Neil Pearce, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK

Senior Executive Officer Jakob Ousager, Syddansk Universitet.

 

Yderligere oplysninger

Lise Wogensen Bach
Prodekan for talentudvikling ved Health, Aarhus Universitet
D: 87 15 20 12
M: 25 48 85 22
E-mail: lwb@au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Health