Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pizza binder Institut for Biomedicin sammen

Hør hvad dine kolleger laver på 20 min. Og lad forskningsresultaterne glide ned med en pizza og en fredagsøl. Det er opskriften på en ny række møder på Institut for Biomedicin. Foredragsrækken har allerede givet bedre kendskab til hinanden på tværs af både institut- og fakultetsskel.

10.05.2016 | Mette Louise Ohana

Pizza

Møderne kombinerer faglig viden, socialt samvær og lidt godt til ganen.

På et stort institut med 450 medarbejdere fordelt på seks forskellige adresser kan det være svært at vide, hvad kollegerne egentlig laver. Ikke mindst på et institut med en stor fusion i bagagen.

Derfor har ledelsen på Institut for Biomedicin sammen med en række yngre medarbejdere taget initiativ til netværksmøder, som skal øge sammenhængskraften på instituttet.

”Vi synes stadig, at det er vigtigt, at man lærer hinanden at kende og samarbejder på kryds og tværs. Det er i forvejen gået rigtigt godt med institutseminarerne, hvor en ny forsker hver måned fortæller om sin forskning. Så nu har vi udvidet med netværksmøder, der også er åbne for interesserede fra andre institutter, da vi jo også samarbejder på tværs af institutter. Ideen er, at møderne både kan give faglig indsigt og mulighed for socialt samvær med kollegerne,” fortæller institutleder Thomas G. Jensen.

Unge forskere bliver mere synlige

I første omgang er det nogle af instituttets unge ikke-fastansatte forskere, der præsenterer deres forskning på netværksmøderne. De har hver ca. 20 min. til rådighed, og de har taget godt imod initiativet. Inden netværksmøderne blev etableret, var en gruppe yngre forskere allerede begyndt at fortælle hinanden om deres forskning i et forum kun for dem.

”Jeg synes, det er vigtigt at formidle på instituttet, hvilken forskning man laver. Det styrker også netværket at fortælle om, hvilke former for samarbejde man kan forestille sig at have i fremtiden. Så jeg synes, at det er yderst positivt, at der bliver holdt de her møder,” fortæller lektor Ditte Demontis, der fortalte om sin genforskning i ADHD på det seneste møde den 29. april.

Videndeling førte til nyt forskningssamarbejde

Ditte Demontis og en anden lektor på instituttet, Line Reinert, har for nylig indledt et samarbejde, efter at de hørte om hinandens forskning.

”Ditte har adgang til data fra humant materiale fra sine studier, mens jeg laver musestudier. Ved at kombinere vores viden og forskellige arbejdsmetoder får vi mulighed for at publicere i tidsskrifter med større impact, end hvis vi begge sad alene. Til trods for at jeg har været her i otte år, har jeg ikke haft kenskab til hendes forskning før nu. Vi sidder godt nok i samme bygning, men på hver sin etage, så det viser også, hvor lidt man ved om dem, man ikke arbejder sammen med til daglig,” siger lektor Line Reinert, der har holdt oplæg om sin forskning i herpesvirus.

Hun fremhæver desuden netværksmøderne som et sted, hvor man også har mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger, som arbejder inden for samme områder som én selv. På den måde er der mulighed for at hjælpe hinanden.

Møderne bliver afholdt fredag eftermiddag ca. hver 6. uge, og der er pizza, kage, kaffe og fredagsøl til de fremmødte. Samarbejdspartnere og andre interesserede fra andre institutter er velkomne. Møderne annonceres pr. mail og i kalenderen på Institut for Biomedicins hjemmeside.

­


Yderligere oplysninger

Institutleder Thomas G. Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Mobil: 2778 2805
thomas@biomed.au.dk

Arrangement, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Udvekslingsstuderende, Teknisk/administrativ medarbejder, Studerende, Ph.d.-studerende, Forskningsårsstuderende