Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Positiv international evaluering af Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS)

En uafhængig international evaluering af AIAS slår fast, at AIAS på blot fem år har skabt betydelige resultater og en position som anerkendt spiller på den internationale forskningsscene.

28.09.2018 | Ida Hammerich Nielson

Foto: Melissa Bach Yildirim

“Ekspertpanelet ser klare indikationer på, at det er lykkedes AIAS at skabe grobund for banebrydende ideer og opdagelser.”

Det er et af udsagnene fra det internationale panel, som har evalueret Aarhus Institute for Advanced Studies. Panelet bestod af fire højtrangerende internationale forskningskapaciteter:

·        Professor Dr. Wilhelm Krull, leder af VolkswagenStiftung (en af Europas største forskningsfonde; formand for panelet)

·        Professor Diana Hicks fra School of Public Policy ved Georgia Institute of Technology, USA

·        Professor emeritus Peter Goddard, tidligere mangeårig direktør på Institute of Advanced Studies på Princeton, USA

·        Professor Michal Linial, direktør for Israel Institute of Advanced Studies, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.

Den internationale evaluering af AIAS er iværksat af Aarhus Universitet, og evalueringspanelet er nedsat af rektor Brian Bech Nielsen. AIAS er det første af sin art i Danmark og blev åbnet for fem år siden i 2013. Det er et uafhængigt institut ved Aarhus Universitet med det formål at fremme forskning på højeste niveau gennem frie opslag over hele verden og inden for alle discipliner. AIAS har i sin korte levetid allerede i konkurrence vundet to store EU-bevillinger på i alt ca. dkr. 86 mio. Dermed skaffer instituttet ekstern finansiering af over en tredjedel af sine samlede udgifter fra 2013-22. Instituttet finansieres i øvrigt af Aarhus Universitets Forskningsfond og af Aarhus Universitet.

Andre uddrag fra panelets vurdering:

“Ekspertpanelet finder AIAS’ samlede resultater meget imponerende. Inden for relativt kort tid har AIAS skabt både betydningsfulde resultater og opmærksomhed om AIAS på den internationale scene.”

”Det er lykkedes AIAS at tiltrække højtkvalificerede forskere. Sidenhen har nogle af forskerne haft succes med at opnå prestigefulde forskningsbevillinger, og det er endnu et vidnesbyrd om AIAS-forskernes høje forskningskvalitet.”

“Det er lykkedes AIAS at opnå et niveau af meget betydelig ekstern finansiering.”

Rapporten peger også på fremtidige forbedringsmuligheder, bl.a. at AIAS med fordel kan se på sin styringsstruktur, sin langsigtede finansiering og på sikring af kontinuitet og fortsat kvalitet i ledelsen.

Professor Morten Kyndrup: Vi har fået et uvurderligt, uafhængigt kvalitetsstempel

For AIAS’ direktør, professor Morten Kyndrup er den positive evaluering et vigtigt skulderklap.

”I forskningsverdenen evaluerer vi altid vores aktiviteter. AIAS er en nyskabelse på Aarhus Universitet, og der var stor skepsis mange steder i begyndelsen. Det er en stor glæde, at man efter så kort tid vurderer os til international topklasse. Det er selvfølgelig rart for staben og for mig selv. Men det er først og fremmest positivt for Aarhus Universitet, der med dette dristige initiativ er gået i gang med noget helt nyt på en måde, som også internationalt har givet megen omtale og har aftvunget stor respekt. Nu har vi så yderligere fået et uvurderligt, uafhængigt kvalitetsstempel.”

Også næstformand i AIAS’ bestyrelse Jørgen Frøkiær, professor og leder af Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet er tilfreds:

”Det afgørende her er, at de smukke roser til instituttet kommer udefra, fra uafhængige, internationale eksperter. Og dette panels medlemmer er af den allertungeste internationale kaliber.”

Kontakt

Morten Kyndrup, professor, direktør for AIAS
Mail: kyndrup@aias.au.dk
Telefon: +45 2338 2115

Lena Bering, AIAS Communications Officer, specialkonsulent
Mail: lber@aias.au.dk
Telefon: +45 2182 9843

Aarhus Institute of Advanced Studies, AIAS
Høegh-Guldbergs Gade 6B 
DK-8000 Aarhus C
Denmark 
www.aias.au.dk


Fakta om AIAS
Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) på Aarhus Universitet huser international, fri forskning i topklasse inden for alle discipliner. AIAS tilbyder forskere fra hele verden mulighed for at gå i dybden med selvdefinerede, innovative forskningsideer og -projekter gennem et forskningsophold på et til tre års varighed, et såkaldt ”fellowship”. Fellowships søges i fri konkurrence efter åbne opslag. Hvert år modtager AIAS flere hundrede ansøgninger til en halv snes stillinger. Instituttet huser ca. 35 fellows ad gangen, omfattende normalt omkring 20 forskellige nationaliteter.

Der forskes på AIAS i vidt forskellige emner. Flere forskere tager samfundsmæssige udfordringer op, fx ses der på, hvordan vi på bæredygtig vis forvalter og bevarer vores ferskvandsressourcer eller på, hvordan klimaforandringer ændrer biodiversiteten, og hvilke konsekvenser dette har. Andre forskere har sundhedsmæssige forbedringer i fokus, fx i udviklingen af en helt særlig genteknologi ”CRISPR”, som gør det muligt at klippe uønskede gener ud og sætte nye gener ind med den såkaldte ”DNA-saks”. Denne teknologi kan være med til at kurere genetiske sygdomme og kræft.

Nye ideer opstår også undervejs på AIAS, når fellows med forskellige forskningsdiscipliner mødes. To forskere er lige nu i gang med at kombinere deres forskellige forskningsekspertiser ”genetik” og ”psykiatri” i et projekt, hvor de ser på store mængder (Big data) af genetiske studier for at fastslå sammenhængen mellem neurotisk adfærd og depression.

Den nyligt afholdte konference om ”AI”, kunstig intelligens, og neurale netværk ”The Thinking Machine: Interdisciplinary Perspectives on Neural Networks” blev organiseret af fem AIAS-forskere fra både natur-, samfunds- og humanvidenskab. Her blev en teknologi i rivende udvikling og med enorme sociale og etiske konsekvenser sat under luppen af forskere fra hele verden.  

Forskning, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet