Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Positivt økonomisk resultat i en udfordrende tid

Høje afkast på investeringer af overskydende likviditet i 2019 samt tilbageholdenhed under efterårets finanslovsusikkerhed var med til at vende et budgetteret underskud til et overskud. AU’s bestyrelse har fortsat fokus på, at universitetet nedbringer egenkapitalen i kommende år.

02.04.2020 | Sys Christina Vestergaard

AU kom ud af 2019 med et pænt overskud. Foto: Colourbox

Aarhus Universitet forventede et underskud på 48 mio. kroner, men gik i sidste ende ud af 2019 med et overskud på 51 mio. kr. Det giver bedre muligheder for at fastholde de strategiske satsninger trods eventuelle udfordringer som følge af corona-udbruddet. 

En del af årsagen til årets overskud var, at der helt frem mod årets afslutning var stor tvivl om, hvordan finansloven for 2020 ville falde ud. Dette usikkerhedsmoment gjorde, at mange fagmiljøer var tilbageholdende med indkøb og nyansættelser. 

Derudover gav universitetets investeringer af overskydende likviditet i 2019 langt større afkast end forventet. Her havde universitetet budgetteret med en indtægt på 20 mio. kroner, men det realiserede afkast endte på 53 mio. Det er nogle af de bagvedliggende årsager til, at Aarhus Universitet går mere positivt ud af 2019 end forudsat i budgettet. 

”Jeg er godt tilfreds med årets resultat. Bestyrelsen havde sat den retning, at universitetet i 2019 skulle bruge af egenkapitalen for at fastholde og udvikle de faglige satsninger. Det har universitetet langt hen ad vejen efterlevet, og med udfordringen i efteråret relateret til den sene aftale om finansloven samt et højt afkast på vores investeringer, så er der fornuftige forklaringer på den positive afvigelse på 100 mio. kroner,” understreger bestyrelsesformand Connie Hedegaard. 

Faglige satsninger skal fastholdes, trods aktuelle udfordringer

Målet er fortsat, at universitetet skal nedbringe sin egenkapital ved at investere i faglige satsninger og yderligere digitalisering af universitetet. Men vi er også nødt til at have et blik for de særlige udfordringer, som 2020 kan byde på, tilføjer Connie Hedegaard:

”Den aktuelle situation med en fysisk nedlukning af universitetet i en periode vil formentlig udfordre vores økonomi på en måde, ingen kunne have forventet, da budgettet for 2020 blev lagt. Her kan vi så glæde os over, at de ekstra indtægter i 2019 giver os en fornuftig buffer, som vil betyde, at vi kan videreføre de faglige satsninger”, siger Connie Hedegaard. 

Egenkapitalen lå ved indgangen til 2020 på 14 procent af omsætningen, og målet er at nedbringe den til 10 procent. 

Flot hjemtag af eksterne midler 

Regnskabet 2019 viser samtidig en positiv tendens, som er værd at fremhæve, påpeger rektor Brian Bech Nielsen:

”Forbruget af eksterne midler fra råd og fonde rundede for første gang 2 mia. kr. Det er glædeligt, at vores miljøer fortsat lykkes med at hente flere midler i ekstern konkurrence, og vi ser dermed, at forbruget og det faglige aktivitetsniveau er stigende. Vi må selvfølgelig tage det forbehold, at følgerne af corona-udbruddet vil begrænse forskningsmiljøernes aktiviteter i et vist omfang, men alt i alt er der grund til optimisme”.

Blandt andre positive afvigelser fra budgettet er også indtægter på efter- og videreuddannelse, indtægtsdækket virksomhed mv., som samlet ligger otte procent over budgettet. 

En grundlæggende god økonomistyring

Brian Bech Nielsen er desuden meget tilfreds med, at bestyrelsen fastholder målet om, at egenkapitalen skal nedbringes til 10 procent af omsætningen.

”Vi er ikke sat i verden for at lave overskud, men for at investere midler i fremragende forskning, uddannelse, rådgivning og formidling. Herudover er det godt at have lidt luft i en tid, hvor vi ikke kender de fulde konsekvenser af corona-udbruddet”. 

Aarhus Universitet har en samlet omsætning på 6,7 mia. kroner. 

”Det er en omfattende opgave at styre økonomien minutiøst gennem året, men helt overordnet er universitetets sunde økonomi også et tegn på en vellykket løbende økonomistyring, som udføres i et tæt samarbejde mellem de faglige miljøer og universitetets dygtige økonomifolk”, siger rektor. 

Regnskabet og årsrapporten blev godkendt uden anmærkninger fra universitetets revisor. 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe