Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Procedurer for ansættelser skal evalueres

Fungerer de nye ansættelsesprocedurer og -vejledninger på Health? Det skal en evaluering give svar på i løbet af foråret.

29.11.2016 | Sabina Bjerre Hansen

Healths ansættelsesprocedurer bliver evalueret henover foråret.

I marts 2016 tog Health nye procedurer for ansættelse af medarbejdere i brug. Procedurerne skal nu evalueres, og det kommer til at foregå med den arbejdsgruppe, som i sin tid var involveret i udviklingen af de nye ansættelsesprocedurer, som tovholder. Derudover bliver hvert institut bedt om input til en samlet vurdering.

Principperne om delegering, bedømmelse og medinddragelse, som danner baggrund for ansættelsesprocedurerne, er den faste ramme for evalueringen.  Det betyder, at evalueringen udelukkende vil kunne give anledning til finjusteringer af ansættelsesprocedurerne og vejledningerne, hvis der er tale om konstaterede, konkrete og veldokumenterede uhensigtsmæssigheder.

Forskellige synsvinkler skal kvalificere evalueringen

Evalueringen kommer til at bestå af lokalt input fra Healths institutter sammenholdt med en eller flere faglige audits. De faglige audits skal bl.a. undersøge, om kriterierne sikrer en objektiv, ensartet og fyldestgørende bedømmelse af VIP-ansøgere.

Evalueringen sættes i gang primo december. Primo marts 2017 skal institutterne levere input til arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen sammenfatter institutternes input og de faglige audits til fakultetsledelsen, som derefter tager stilling til eventuelle forslag til ændringer af procedurerne og revision af vejledningerne. Revisionen omfatter ændringer i de eksisterende vejledninger og hjælpeværktøjer, oversættelse til engelsk, layout mv. Arbejdet her vil løbe frem til sommerferien.

Fakultetsledelsen skal desuden - på baggrund af input fra arbejdsgruppen - vurdere, om fakultetet skal anvende ’short listing’ og beslutte, hvordan genanvendelse af bedømmelser bedst kan fungere i praksis.

Yderligere oplysninger

HR-Partnerchef Birgit Honore
Aarhus Universitet, HE HR
Mobil: 51 33 71 56
Mail: bh@au.dk


Hvad er ’short listing’?

’Short listing’ er en metode til udvælgelse af bestemte ansøgere til en bedømmelse og derved fravælgelse af andre ansøgere ud fra specifikke kriterier. Metoden kræver en meget præcis stillingsbeskrivelse, så der er et kvalificeret grundlag for at fravælge nogle ansøgere frem for andre, allerede inden bedømmelsesarbejdet sættes i gang.

Læs mere om Healths ansættelsesprocedurer i artiklerne Nu træder de nye ansættelsesprocedurer i kraft og Har de nye ansættelsesprocedurer indflydelse på dig?

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende