Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prorektor: Uønsket seksuel adfærd er helt uacceptabelt

En ny undersøgelse afdækker, hvilke former for uønsket seksuel adfærd studerende på de danske universiteter har været udsat for. Det er de danske universiteter og Danske Studerendes Fællesråd, som står bag undersøgelsen. Den giver anledning til at gøre en målrettet indsats for at sætte en stopper for den type adfærd, siger prorektor.

29.11.2018 | Sys Christina Vestergaard

Undersøgelsen om uønsket seksuel adfærd mod studerende på danske universiteter giver stemme til studerende, som har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, og deres oplevelser kan vi ikke sidde overhørig, understreger prorektor Berit Eika.

”Undersøgelsen gør det helt rigtige ved at fokusere på, hvad det er for hændelser, studerende har været udsat for. Det er meget trist læsning, og jeg er ked af det på deres vegne. Deltagerne i undersøgelsen skal have tak for at medvirke i undersøgelsen, der giver os endnu mere grund til at gøre en indsats for, at den slags ikke sker, for det er helt uacceptabelt”, siger Berit Eika på vegne af hele universitetsledelsen.

Uønsket seksuel adfærd er uacceptabel adfærd

Deltagerne i undersøgelsen har besvaret spørgeskemaet anonymt, og derfor siger resultaterne ikke noget om, hvad der måtte være foregået på Aarhus Universitet. Den siger heller ikke noget om omfang af problemet. Men uanset hvad, vil universitetsledelsen nu sammen med de studerende drøfte, hvordan man bedst forebygger og imødegår denne helt uacceptable adfærd. Vi skal tale åbent om det, og vi skal alle sige fra over for det, understreger Berit Eika.

For Studenterrådet ved Aarhus Universitet er det vigtigt, at der bliver sat klare grænser, så det er trygt at være studerende.

”På Aarhus Universitet bør vi fremadrettet fokusere på, hvordan vi bedst fra vi studerendes første møde med universitetet kan få skabt et trygt studiemiljø. Vi bør se på, hvordan vi får skabt nogle rammer, som fordrer dialog om, hvad den enkelte studerendes grænser er. Det skal ske i vores lokale fagmiljøer,” siger formand for Studenterrådet Carina Molsen Nielsen.

Den nye undersøgelse viser, at det i hovedparten af tilfældene er episoder mellem studerende, men der er også eksempler på, at ansatte er involveret. Derfor skal det gøres tydeligt for alle, at uønsket seksuel adfærd er uacceptabel adfærd på universitetet, uanset om man er studerende eller ansat:

”Enhver oplevelse af uønsket seksuel adfærd fra en medstuderende eller ansat ved universitetet er en hændelse, som aldrig skulle have fundet sted. Den slags hændelser foregår ikke kun hos os på universiteterne, men vi skal gøre vores til, at det ikke fremadrettet sker her. Vi har et særligt ansvar, fordi vi har med unge mennesker at gøre, og vi har mange sociale arrangementer med alkohol involveret – og så har vi ikke mindst en særlig opmærksomhed rettet mod, at der er et asymmetrisk forhold mellem ansatte og studerende, der under ingen omstændigheder må udnyttes,” siger Berit Eika.

Vi siger fra – søg hjælp

Metoo-bølgen har allerede gjort, at opmærksomheden på uønsket seksuel adfærd på universitetet er skærpet. Universitetsledelsen satte tidligere i år et arbejde i gang med at bl.a. at sikre, at der er forskellige steder, hvor de studerende kan henvende sig, hvis de oplever noget grænseoverskridende. De ansatte studievejledere bliver uddannet til at håndtere denne type sager. Derudover kan de studerende også henvende sig til studenterdrevne instanser.

"Det seneste halve år har Studenterrådet og Aarhus Universitet arbejdet sammen på at skabe og opgradere bedre anonyme henvendelsesmuligheder for de studerende; blandt andet AU Helpline og Studenterrådets Retshjælp. Det er vigtigt, at vi tager rapporten seriøst, og vi fortsætter med at sikre og tydeliggør disse anonyme tilbud for studerende," siger formand Carina Molsen Nielsen fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

Undersøgelsen peger imidlertid på en vigtig ting i den forbindelse: At de studerende, som har været udsat for uønsket seksuel adfærd, ikke søger hjælp på universitetet.

”Vi oplever, at få søger hjælp. Vi skal gøre endnu mere for at gøre det tydeligt, hvor man kan henvende sig, og vores opgave er at sikre, at de trygt kan henvende – og anonymt, hvis de ønsker det,” siger Berit Eika.

På Danske Universiteters hjemmeside kan man finde

  • Udmelding om undersøgelsen fra Danske Universiteter
  • Kronik af Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter
  • Den fulde rapport
  • Faktaark om undersøgelsen

Læs mere hos Danske Universiteter

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen blev sat i gang i foråret på et fælles initiativ fra Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter.

1.194 studerende fra landets otte universiteter har valgt at medvirke i den netop offentliggjorte undersøgelse af uønsket seksuel adfærd på universiteterne. 150.000 har fået spørgeskemaet.

Undersøgelsen fokuserer på karakteren af de uønskede seksuelle hændelser, som studerende har været udsat for. Den siger ikke noget om omfanget af problemet.

Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse kan give en fornemmelse af omfanget her på universitetet: Ca. 0,7 procent af 15.491 studerende, der deltog i undersøgelsen i 2017, havde oplevet seksuel chikane – og tallet har været omtrent det samme i undersøgelserne fra 2014 og 2011.

Her kan du henvende dig, hvis du har oplevet grænseoverskridende adfærd

 

Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Forskning, Administration (Faglighed), Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder