Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Psykisk APV spørgeskema i uge 9

Den 29. februar vil alle medarbejdere modtage en mail med link til spørgeskemaundersøgelsen for psykisk APV 2016. Spørgeskemaet vil indeholde en række fælles AU-spørgsmål samt 5-8 fakultets-/enhedsadministrationsspecifikke spørgsmål.

25.02.2016 | Signe Opstrup

Psykisk arbejdsmiljø handler i bund og grund om, hvordan medarbejdere har det, når de er på arbejde. Trives man og føler man glæde ved sit arbejde? Ved at udfylde den psykiske APV kan man som medarbejder på AU være med til at skabe de bedste rammer for en god arbejdsplads. APV’en vil kortlægge trivslen blandt medarbejderne på AU og belyse, hvor man ved hjælp af tværgående og lokale løsninger kan forbedre arbejdsmiljøet.

Opfølgning gennem dialog

Den afgørende del af den psykiske APV er den lokale opfølgning på undersøgelsens resultater. Opfølgningen vil ske som et samarbejde mellem den lokale ledelse samt de lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) og samarbejdsudvalg (LSU). Nogle steder vil det være institutlederen og andre steder afdelingslederen, som sætter den lokale opfølgning i gang.

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) og hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har været med til at designe undersøgelsen og ønsker med ’psykisk APV 2016’ at sætte ekstra fokus på den uddybende lokale opfølgning i dialog med medarbejderne.

Derfor er den anonyme spørgeskemaundersøgelse i år tilrettelagt som en ren kvantitativ undersøgelse, hvor man som medarbejder bliver stillet en række spørgsmål under overskrifterne: trivsel, ledelse, arbejdstid og samlet vurdering af ens arbejde – uden mulighed for uddybende kommentarer sidst i spørgeskemaet. Dette gøres dels fordi, at spørgeskemaet besvares anonymt, så det er vanskeligt at følge op på det, som gengives i kommentarerne. Dels fordi, at HAMU og HSU efter mange overvejelser har vurderet, at dialogen bedst tages i enhederne, så eventuelle udfordringer følges op med konkrete tiltag.

Derfor opfordres den enkelte medarbejder til at sætte ord på sine oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø sammen med sine kollegaer i forbindelse med lokale dialogmøder, som er planlagt umiddelbart efter offentliggørelsen af resultaterne.

Spørgeskemaundersøgelsen løber fra den 29. februar – 18. marts 2016, og rapporterne vil blive offentliggjort i uge 20.

Yderligere oplysninger

Fakta om psykisk APV

  • Den psykiske arbejdspladsvurdering (psykisk APV) er en lovpligtig og anonym spørgeskemaundersøgelse af AU’s psykiske arbejdsmiljø, som gennemføres hvert 3. år.
  • I undersøgelsen bliver medarbejderen stillet en række spørgsmål under overskrifterne: trivsel, ledelse, arbejdstid og samlet vurdering af ens arbejde.
  • Ud over de fælles AU-spørgsmål, har de fire fakulteter og enhedsadministrationen været involveret i design af undersøgelsen gennem udvælgelse af 5-8 kvalitative fakultetsspecifikke/administrationsspecifikke spørgsmål.  
  • Spørgeskemaet bygger, efter beslutning fra HSU/HAMU, på spørgeskemaet fra 2012 - dog med tidssvarende opdateringer – for at kunne sammenligne og følge udviklingen i AU’s arbejdsmiljø
  • Spørgeskemaet er justeret i samarbejde med AU’s psykiske APV følgegruppe og har været i høring på fakulteterne og i enhedsadministrationen i efteråret 2015.    
Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt