Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rådgivnings- og støtteenheden flytter til AU Uddannelse

AU’s enhed for specialpædagogisk støtte flytter den 1. juni 2016 fra sin nuværende placering på Arts til den fælles afdeling for vejledning og studiestøtte i AU Uddannelser. SPS-ordningen for studerende med særlige behov opretholdes, men enkelte services bortfalder.

19.11.2015 | Signe Hvid Maribo

Foto: Lars Kruse, AU.

Universitetsledelsen har besluttet at flytte det organisatoriske ophæng af Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) fra den nuværende placering på Arts til funktionsområdet Vejledning og Studiestøtte i AU Uddannelse. RSE tilbyder specialpædagogisk støtte til studerende på alle fire fakulteter, og det har derfor været et samlet ønske at finde et fælles ophæng til enheden.

SPS-ordning består

Flytningen vil ikke berøre den lovpligtige specialpædagogiske støtte, som cirka 1.000 studerende per semester får igennem SPS-ordningen. Støtten kan f.eks. tilfalde studerende med ordblindhed samt studerende med funktionsnedsættelser i relation til psykiske og neurologiske lidelser.

”AU fastholder det SPS-forløb, som dækker langt størstedelen af de studerende, der i dag modtager ydelser fra enheden. Studerende, der indgår i ordningen, vil fortsat blive mødt af dygtige og engagerede medarbejdere, der gør en stor indsats for at støtte dem igennem uddannelsesforløbet,” siger vicedirektør for AU Uddannelse Kristian Thorn.

Supplerende ydelser udfases

I forbindelse med gennemgang af området har Universitetsledelsen besluttet at udfase AU’s tilkøb af supplerende ydelser ud over den lovpligtige specialpædagogiske støtte. Det sker som en del af de besparelser, AU skal finde på fællesudgifterne i de kommende år. Besparelsen betyder konkret, at støtte og vejledning til studerende med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk fremover ikke udbydes af RSE men i stedet bliver en del af vejledningsindsatsen på de enkelte fakulteter. Ydelsen omfatter i dag ca. 50 studerende pr. semester, og alle igangsatte forløb vil blive afsluttet i RSE.

”Vi har været nødt til at prioritere, men vi fastholder et højt serviceniveau og vil levere den bedst mulige service tæt på de uddannelser, hvor de studerende er tilknyttet,” fortæller Kristian Thorn.

Rent fysisk flytter medarbejderne fra RSE i Aarhus sammen med de øvrige medarbejdere i AU Uddannelse på Fredrik Nielsens Vej 5, hvor også Informations- og vejledningscentret har til huse.

OM SPS-ordningen:

  • Støtte under SPS-ordningen kan blandt andet bestå i hjælpemidler til syns- eller hørehandicappede, IT-hjælpemidler til studerende med dysleksi eller forløb med mentorstøtte til studerende med psykiske funktionsnedsættelser.
  • SPS-ordningen administreres og finansieres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
  • Cirka 1.000 studerende per semester er tilknyttet ordningen
Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Teknisk/administrativ medarbejder