Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rammer for studiestart på plads

Nye studerende står forrest i køen, når campus genåbnes. Men det bliver uden hytteture og med digital opgradering. Sådan lyder nogle af de fælles rammer for den kommende studiestart. Og selvom alt ikke bliver som det plejer, så kan nye studerende regne med én ting – tutorerne står klar igen i år.

20.05.2020 | Camilla Schrøder

Sådan så det ud sidste år under studiestarten. Studerende må forvente, at det bliver lidt anderledes i år, men der arbejdes på højtryk for at give de nye studerende en god start på studielivet. Foto: Søren Kjeldgaard

Studiestarten er en helt særlig begivenhed. Her træder man som ny studerende ind i livet på campus, knytter de første vigtige relationer og mærker for alvor det faglige miljø, man bliver en del af. Og hvert år står flere end tusind frivillige tutorer klar til at hjælpe de nye studerende godt ombord.

Corona-situationen sætter nogle nye begrænsninger, og det vil blive en anderledes studiestart i år. Men prorektor Berit Eika fremhæver, at det har høj prioritet hos Aarhus Universitet at give de nye studerende en god start på studielivet. Derfor vil nye studerende have førsteprioritet, hvis det bliver nødvendigt at begrænse det fysiske fremmøde, når efterårssemesteret går i gang.

”Studiestarten er en afgørende tid for de nye studerende og har stor betydning for deres motivation og engagement i det videre studieliv – både fagligt og socialt. Derfor er nye studerende blandt de forreste i køen til at møde ind på campus, når det nye semester går i gang”, siger hun. 

Udvalget for Uddannelse har fastlagt nogle rammer, som Studenterrådet har givet input til. Rammerne skal sikre, at studiestarten foregår på en forsvarlig måde og samtidig tilgodese, at de nye studerende kommer bedst muligt fra start – også selvom det ikke kan blive, som det plejer. 

Ingen hytteture i 2020

Det ligger fast, at hytteture med overnatning ikke kan gennemføres i 2020. Beslutningen er truffet ud fra en forventning om, at det bliver svært at leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer. 

”Vi havde gerne set, at de studerende kunne komme på hytteture, men det er nu, planlægningen foregår, og vi risikerer at stille hytteture i udsigt, som formentlig ikke kan gennemføres. Det er også værd at bemærke, at corona kan afholde studerende med særlige udfordringer fra at deltage. Studiestarten skal være for alle, og det betyder, at der ikke bliver hytteture i 2020”, siger Berit Eika.

De midler, der normalt bruges til studiestartsaktiviteter – herunder også hytteture – er fortsat med i budgettet. Det står frit for, om man på de enkelte studier vælger at udskyde hytteturen til 2021 eller bruger midlerne på andre aktiviteter, som kan støtte en god studiestart.

En anderledes studiestart stiller nye krav til tutorerne

Lige nu foregår der et stort arbejde blandt tutorer og studiestartskoordinatorer med at gennemgå studiestartsprogrammerne og revidere dem, så de kan gennemføres inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Berit Eika fremhæver behovet for, at tutorerne er klædt på til at tage imod de nye studerende.

”Tutorerne løfter en kæmpe opgave. Selvom studiestartsprogrammerne formentlig bliver kortere i år, er deres arbejdsindsats ikke blevet mindre. Det er imponerende at se, hvordan frivillige kræfter arbejder benhårdt med at give studerende en god velkomst i en tid, hvor planer skal lægges på et usikkert grundlag”, siger Berit Eika og understreger, at der nu foregår et arbejde lokalt med at ruste tutorerne til at byde nye studerende velkommen under de nye omstændigheder.

Vejledningsmedarbejdere på hvert fakultet arbejder på højtryk for at samle gode råd og retningslinjer, som kan være særligt relevante at følge i den reviderede planlægning. Det kan eksempelvis være at arrangere flest mulige udendørs aktiviteter, prioritere aktiviteter i faste, mindre grupper og undgå buffeter. Det må også forventes, at programmerne i år kan være kortere end tidligere år.

Derudover arbejder AU med at udvikle et digitalt studiestartsforløb, der kan supplere den fysiske studiestart – også på længere sigt. Et digitalt studiestartsforløb kan eksempelvis omfatte en introduktion til de væsentligste kommunikationsplatforme, opbygningen af en universitetsuddannelse, forventninger til de unge som universitetsstuderende, studieadministrative regler, studieteknik og meget mere.

”Studiestarten bliver ikke, som den plejer. Men vi er meget opsatte på at give de nye studerende et godt forløb, så de hurtigt kommer til at føle sig som en del af deres studie- og fagmiljø – og som en del af universitetet”, slutter Berit Eika.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab