Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Regnskab 2015: Solid økonomi ruster AU til fremtidige udfordringer

Aarhus Universitet er godt rustet til at håndtere den vanskelige økonomiske situation. Det fremgår af regnskabet og årsrapporten for 2015, som bestyrelsen godkendte på mødet den 26. april.

29.04.2016 | Anders Correll

Bestyrelsen har netop godkendt universitetets årsrapport og regnskab for 2015. Foto: Jesper Rais, AU.

Efter to år med underskud kom Aarhus Universitet ud af 2015 med et overskud på 52 mio. kr. Dermed er Aarhus Universitets økonomi bragt i balance som følge af den genopretningsplan, der blev gennemført i 2014. Det giver universitetet et fornuftigt udgangspunkt for arbejdet med at håndtere de kommende års økonomiske udfordringer.

Regnskabsteknisk er det samlede overskud på ca. 176 mio. kr. på grund af en ekstraordinær indtægt fra salget af ingeniørbygningerne på Dalgas Avenue på 124 mio. kr. Disse midler er dog på forhånd disponeret til husleje i ingeniørernes nye Navitas-bygning.

”Bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet af regnskabet i 2015 og den robuste økonomistyring, der nu er etableret på Aarhus Universitet. Og med en egenkapital på 10 pct. af omsætningen lever universitetet op til bestyrelsens målsætning om at have den nødvendige buffer til at modstå uforudsete udfordringer,” siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Se årsrapporten

Fornuftigt økonomisk afsæt for budgetplan

Overskuddet betyder, at universitetet i 2016 kan bevare balancen i regnskabet og stå imod den indtægtsnedgang, som universitetet må forvente på baggrund af den seneste finanslov. Men budgetlægningen i årene derefter vil være udfordret af de faldende indtægter.

På baggrund af finanslovens reduktion af uddannelsesbevillingerne på 2% årligt og beskæring af de statslige forskningspuljer forventer universitetet et tab på mindst 300 mio. kr. frem mod 2019. Derfor er universitetet netop nu i gang med at udarbejde en budgetplan for, hvordan universitetet vil håndtere de forestående økonomiske udfordringer.

Universitetsledelsen forventes at sætte et foreløbigt punktum for oplægget til budgetplan i starten af juni, hvorefter planen sendes til endelig godkendelse i bestyrelsen samme måned. Arbejdet med at implementere budgetplanen begynder efter sommerferien. 

Universitetet indfrier mål i udviklingskontrakten

Bestyrelsen godkendte årsberetningen og udtrykte stor tilfredshed med universitetets afrapportering af mål for de faglige aktiviteter.

”Det er meget positivt, at universitetet har nået sine faglige målsætninger for 2015. Det er et godt udgangspunkt for vores fortsatte fokus på at sikre høj kvalitet i uddannelse og forskning,” siger Michael Christiansen.

Det er især universitetets resultater inden for talentudvikling og samarbejde med erhvervsliv og omverden i øvrigt, som er værd at bemærke. Afrapporteringen viser resultaterne af en målrettet indsats for at udvikle de største forskertalenter og bringe viden i anvendelse gennem tætte, længerevarende og innovative relationer med det omgivende samfund.

Kun målsætningen for antallet af internationale full degree-studerende blev ikke indfriet, hvilket bl.a. hænger sammen med de udfordringer, som dimensioneringen skaber for international rekruttering. Derfor har Aarhus Universitet nu igangsat en række initiativer, der skal styrke den internationale rekruttering, men universitetet forventer ikke, at disse tiltag vil kunne kompensere effekten af dimensioneringen.

Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Teknisk/administrativ medarbejder