Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rejsestipendier styrker samarbejdet med University of São Paulo

Henover efteråret havde ansatte og ph.d.-studerende på Health muligheden for at søge midler til enten at besøge eller få besøg fra University of São Paulo. Se hvem midlerne er gået til, og hvad et rejsestipendie kan betyde for modtagerne.

04.02.2019 | Simon Byrial Fischel

Ni rejsestipendier finansieret af Erasmus+ er uddelt til udveksling mellem Aarhus Universitet og University of São Paulo. Foto: Colourbox

Ni rejsestipendier er uddelt til udvekslingsophold mellem Aarhus Universitet og University of São Paulo. Stipendierne er givet til forskere, som vil besøge udenlandske kolleger for enten at lære eller lære fra sig. Rejsestipendierne er muliggjort af en pulje penge fra uddannelsessamarbejdet Erasmus+ og kunne søges af Health-forskere i slutningen af 2018.

En af stipendiemodtagerne er ph.d. Therese Juul fra Institut for Klinisk Medicin, som arbejder på afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Hun specialiserer sig i senfølger efter kræft i bækkenorganerne og ser frem til at rejse fem dage til São Paulo i efteråret.

”På University of São Paulo har de en anden tilgang til at behandle endetarmskræft, end vi har herhjemme. Under mit besøg skal jeg følge en fremtrædende forskergruppe, som arbejder med at behandle tidlige stadier af endetarmskræft alene med stråling. Det er en mindre indgribende, mere observerende tilgang, som de kalder watch and wait. Det er en anden behandlingsstrategi end den vi primært anvender herhjemme i dag, hvor vi i langt de fleste tilfælde griber til kirurgi, ofte i kombination med stråling,” fortæller Therese Juul.

Rejsestipendiet er det første skridt
Therese Juul ser frem til at følge sine brasilianske kollegers arbejde og få inspiration fra såvel deres kliniske praksis som deres forskningsprojekter.

”At se hvordan de arbejder, vil helt sikkert give mig nye perspektiver på vores egne metoder, men min forhåbning er jo også, at besøget kan danne grundlag for et forskningssamarbejde på længere sigt. Det er jo nærliggende at forestille sig, at patienternes livskvalitet kunne højnes på den lange bane, hvis man nøjes med at strålebehandle, men vi ved det ikke. Vi har stor erfaring med studier i senfølger, og derfor ville det være enormt interessant for os at undersøge, hvilke senfølger deres patienter har i forhold til vores,” siger Therese Juul.  

Søger midler til ny stipendiepulje
Den store interesse for rejsestipendierne betyder naturligvis også, at mange ansøgere har fået afslag. Det ærgrer Healths internationale rådgiver Tanja Hansen, som er medansvarlig for at søge og uddele midler til rejsestipendierne.

”Det var desværre ikke muligt at uddele så mange stipendier, som vi gerne ville. Men når det er sagt, så glæder det os at se, at der er stor interesse for samarbejdet med University of São Paulo. Derfor er vi også allerede i gang med at søge flere midler, så vi forhåbentlig kan udbyde en ny runde stipendier,” forklarer Tanja Hansen.

En ny stipendierunde vil være kærkommen hos Therese Juul og hendes brasilianske kolleger. Forskerne fra São Paulo har nemlig allerede under planlægningen af besøget tilkendegiver, at de i nærmeste fremtid håber på at besøge AU og lære af Therese Juul og hendes hold.

Initiativet til rejsestipendierne udspringer af en række eksisterende forskningssamarbejder med University of São Paulo, hvor særligt forskere fra Institut for Klinisk Medicin og Institut for Odontologi har været engagerede i at forankre og udbrede samarbejdet. Håbet er, at rejsestipendierne kan inspirere til flere internationale samarbejder mellem de to universiteter. 

Modtagerne af rejsestipendier fra Danmark til Brasilien er:

Modtagerne af rejsestipendier fra Brasilien til Danmark er:

  • Roberto R. Braga
  • Rita C. Tostes
  • Ariandra Sartim
  • Omar Melendres Ugarte
  • Joao Paulo Lopes da Silva

Kontakt
Tanja Hansen, international rådgiver
Aarhus Universitet, Health
Fakultetssekretariatet
Bygning 1265-216
Mail: tanja.hansen@au.dk
Telefon: +45 93 50 81 08

Samarbejde, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Bevillinger og priser, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende, Udvekslingsstuderende