Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rektor: Der er store udfordringer ved regeringens udflytningsplan

Rektor Brian Bech Nielsen har sympati for ambitionen om at tilgodese udviklingen i hele Danmark. Men han har store betænkeligheder ved den plan, regeringen fremlagde i denne uge.

28.05.2021 | Thomas Sørensen

Brian Bech Nielsen er skeptisk over for regeringens udflytningsplaner. Foto: Lars Kruse.

Statsministeren blev vist rundt i Foulum, inden hun og de øvrige ministre præsenterede planerne. Foto: Lars Kruse

Op til 10 procent færre studerende i de fire store byer. Begrænsning af engelsksprogede uddannelser. Og til gengæld en kraftig opfordring om at oprette studiepladser i mindre byer.

Det var hovedoverskrifterne for Aarhus Universitet og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, da regeringen fremlagde sin udflytningsplan i denne uge. 

Konkret vil man etablere 25 nye uddannelsesudbud; herunder bl.a. en jurauddannelse i Esbjerg, en lægeuddannelse i Køge og en dyrlægeuddannelse i Foulum, hvor statsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, og bolig- og indretningsministeren var mødt op for at præsentere udspillet. 

Færre valgmuligheder og flere faglige begrænsninger

Aarhus Universitets rektor Brian Bech Nielsen er stærkt bekymret over regeringens planer:

”Grundlæggende er der fornuft i at understøtte et Danmark i balance. Men jeg mener, at den metode, man har valgt i udspillet med stor sandsynlighed ikke vil virke - og den indebærer store risici for et betydeligt samlet uddannelsestab. Udspillet vil for det første betyde, at vi skal lukke mange studiepladser, som er enormt eftertragtede blandt de unge. Der åbnes for, at universitetet kan kompensere for dette ved at oprette nye studiepladser uden for de fire store byer. Det er dog ikke realistisk, at dette kan ske rationelt i et omfang, der matcher reduktionen på 10%. Denne nye form for dimensionering – som reelt er det, der er tale om – betyder samtidig, at vi ikke kan styrke fagområder i Aarhus eller København, som arbejdsmarkedet efterspørger, uden samtidigt at skulle beskære andre”.

Brian Bech Nielsen peger på, at regeringens mål er, at udflytningerne skal give unge uden for de store byer flere muligheder for at uddanne sig. Men det kunne man gøre uden samtidig at sætte tommelskruer på de faglige miljøer:

”Jeg er godt klar over, at udspillet skal give flere unge et incitament til at søge ind på uddannelser i mindre byer. Men hvis det kun handlede om at give de unge et valg, kunne man investere i at etablere nye miljøer og lade de unge bestemme selv. Med udspillet her fratager man mange ansøgere deres drøm om studieby og studiested”, forklarer rektoren.

Han understreger, at universitetet i første omgang afventer, i hvilken udstrækning regeringens planer bliver gennemført: "Men hvis det ender, som udspillet indikerer, får vi en meget svær, men bunden opgave med at se på, hvor det kan lade sig gøre at reducere antallet af studiepladser. Samtidig vil vi skulle afklare hvor og i hvilket omfang vi kan oprette eventuelle nye studiepladser i mindre byer." 

”Vi kerer os frem for alt om kvaliteten. Vi opretter ikke nye udbud, medmindre der er basis for at sikre kvaliteten. Det kræver efterspørgsel fra nye studerende, lokal opbakning og en forsvarlig økonomi – og ikke mindst, at det kan lade sig gøre at skabe et stærkt fagligt miljø. Det vil vi skulle overveje meget indgående – som vi i øvrigt altid gør, når vi udvikler nye uddannelser. Men jeg vil ikke skjule, at jeg anser det for urealistisk at dette kan ske på et niveau der svarer til en reduktion på 10% i de store byer”.

Mere lokale universiteter – og mindre internationale

Brian Bech Nielsen hæfter sig også ved, at en del af finansieringen skal findes i en yderligere dimensionering af de engelsksprogede uddannelser:

”Det sender jo et klart signal om, at politikerne gerne ser universiteterne fokusere mere indad end udad. Vi skal være mindre internationale og mere lokale. Her skal vi være meget påpasselige som universiteter. Vi skal bidrage til at styrke vores samfund mest muligt. Det gør vi kun ved at stræbe efter forskning og uddannelse på højeste niveau – højeste internationale niveau, vel at mærke”. 

Rektoren påpeger, at Aarhus Universitet i forvejen gør meget for at samarbejde og styrke alle områder af Region Midtjylland. Både hvad angår forskning og innovation, men også for at sikre arbejdskraft til lokale virksomheder:

”Størstedelen af vores dimittender fra Aarhus får job uden for Aarhus Kommune. Og størstedelen af vores Aarhus-studerendes erhvervsspecialer og projektsamarbejder finder sted i samarbejde med partnere uden for Aarhus Kommune. Vores strategi med at samarbejde med de midtjyske kommuner virker, fordi vi bruger guleroden frem for pisken. Det tror jeg er den bedste måde, vi kan medvirke til at skabe bedre balance i Danmark”.

En dyrlægeuddannelse til Foulum – en lille rose i en buket af tidsler?

Regeringens planer indebærer også, at dyrlægeuddannelsen, som lige nu hører hjemme på Københavns Universitet, kan blive delvist udflyttet til Foulum.

Hvis det lykkes, er det en glædelig udvikling for Aarhus Universitets aktiviteter i Foulum, mener rektor: "De vil blive styrket væsentligt med denne uddannelse og bidrage til en positiv udvikling. Det er dog ikke en let proces, og vi skylder ikke mindst vores gode kolleger på Københavns Universitet, at vi udviser respekt for, at de nok har et modsatrettet syn på dette tiltag". Derfor peger rektor også på, at man har givet håndslag på at gå åbent og konstruktivt ind i de videre drøftelser med KU og med ministeriet.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil kunne opbygge en stærk uddannelse i Foulum. Her har man i forvejen demonstreret, at det kan lade sig gøre at drive et miljø med international slagkraft. Men uddannelsesøkonomien skal sikres både på kort og længere sigt. Der skal være et forsvarligt fundament, inden vi sætter noget nyt i gang.”

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe