Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglig kritik og ansvarlig forskningspraksis er en kerneværdi

Kommentar fra rektor Brian Bech Nielsen om faglig kritik og håndtering af medieomtalt sag på Natural Sciences.

21.01.2021 | Brian Bech Nielsen

Rektor kommenterer på artikel i Berlingske om faglig kritik på AU. Foto: Lars Kruse.

Faglig kritik og ansvarlig forskningspraksis er en kerneværdi, der ligger indlejret i Aarhus Universitets DNA, og det vil ikke ændre sig. Lad mig lægge ud med at slå det fast.

Berlingske bragte søndag den 17. januar en artikel om en sag på Aarhus Universitet, som tager sit afsæt i faglig kritik og ansvarlig forskningspraksis. Sagen er blevet behandlet i universitetets praksisudvalg, hvis udtalelse i sagen jeg har tilsluttet mig. 

Af artiklen i Berlingske fremgår det, at dekan Kristian Pedersen i en personlig mail har udtrykt sig på en måde, som – taget for pålydende – kan tolkes, som om han ikke accepterer faglig kritik og uenighed. Jeg er fuldstændigt overbevist om, at Kristian Pedersen som alle andre videnskabsfolk ser faglig kritik og uenighed som en grundpille i forskningen, hvilket han også giver udtryk for i sin kommentar til artiklen i Berlingske. 

I kommentaren giver han klart udtryk for, at han beklager og fortryder den konkrete udtalelse. Det samme udtrykte han også over for mig i sin tid. Det er påtalt fra min side, at udtalelsen er uacceptabel, og sådan et fejltrin gentager sig ikke, understreger han. 

Vi skal ikke bare sikre og værne om forskningsfrihed og forskningsintegritet. Vi skal samtidig værne om det gode arbejdsmiljø og fremme det gode samarbejde kolleger imellem. Det fordrer, at vi taler og skriver til og om hinanden i en respektfuld tone. Det gælder både os ledere som medarbejdere på Aarhus Universitet. Det gælder også Carlsbergfondets formand.

Der er rejst tvivl om, hvorvidt formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, har haft indflydelse på sagens forløb og udfald. Det har ikke været tilfældet. Sagen har været håndteret efter vores forskrifter på universitetet uden skelen til hans synspunkter. 

I den konkrete sag er uenigheden mellem fagkolleger desværre endnu ikke bilagt. Der er på begge sider tale om meget dygtige og værdsatte medarbejdere, og nogle af dem er blevet meget berørt af sagen – ikke mindst som følge af presseomtalen, der med rette opleves som voldsom. Jeg håber, at uenigheden snart kan blive bilagt på forsvarlig vis af hensyn til de berørte medarbejdere og arbejdsmiljøet. Jeg har over for dekanen udtrykt tillid til, at han sammen med de involverede parter håndterer sagen med respekt for faglig integritet, men også så et godt kollegialt samarbejdsmiljø kan genoprettes. 

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe