Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rektor kommenterer på Informations omtale af oksekødssagen

Rektor Brian Bech Nielsen kommenterer på Informations seneste artikel og leder om oksekødssagen.

28.11.2019 | Brian Bech Nielsen

Rektor Brian Bech Nielsens kommentar til Information om forskningsintegritet. Foto: Lars Kruse

Information bragte den 23. november en artikel med titlen ”Rektor igangsatte undersøgelse efter oksekødsrapport. Nu vil han ikke stille op til interview”, der blev fulgt op af en leder den 25. november med titlen ”I oprydningen efter kødskandalen har Aarhus Universitet rodet sig ud i en ny skandale”. På baggrund heraf har rektor Brian Bech Nielsen forfattet en kommentar til Information, som Aarhus Universitet tirsdag kontaktede avisen for at høre, om man ville bringe torsdag eller fredag (rettet fra 'indeværende uge'. Se opdatering nederst på siden). Information oplyste, at dette desværre var umuligt.

Kommentaren bringes derfor her på hjemmesiden, så universitetets medarbejdere som minimum har mulighed for at læse, hvorledes rektor forholder sig til omtalen i Information.

 

Kommentar til Informations seneste omtale af oksekødssagen 

Rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet

Information afdækkede i august og september måned via dygtigt journalistisk arbejde de kritisable forhold omkring oksekødsrapporten, som den benævnes. Med Informations leder mandag den 25. november fik jeg dog morgenkaffen galt i halsen. For det må jeg nok sige – fej, det er jeg alligevel ikke blevet kaldt siden tiden i folkeskolens små klasser. Men kære læsere, det er ikke op til mig at vurdere mine handlinger og mit væsen. Jeg vil dog gerne give jer mulighed for at kende mit perspektiv på sagen i uredigeret form og med nuancer, som jeg savner i Informations dækning.

Ganske kort: Oksekødsrapporten blev offentliggjort af DCA, et rådgivningscenter inden for landbrug og fødevarer, som organisatorisk hører under Science and Technology (ST), der er et af de fire fakulteter på Aarhus Universitet. 

Oksekødssagen var en alvorlig sag, og universitetets ledelse erkendte fuldt ud de kritisable forhold og veg ikke tilbage for at drage nødvendige konsekvenser. Der blev igangsat en række tiltag for at undgå lignende problemer fremadrettet. 

Det manglede da også bare, for af universitetslovens § 2, stk. 2., fremgår bl.a.: ”Universitetet skal værne om universiteternes og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken”. Det ledelsesansvar, det indebærer, tager vi helt alvorligt. Derfor besluttede jeg sammen med dekanen for ST, at alle DCA-rapporter med involvering af virksomheder og interesseorganisationer inden for de seneste fem år skulle undersøges for at afklare problematiske forhold vedrørende armslængde og manglende transparens i det eksterne samarbejde – og drage den fornødne lære heraf. 

Dekanen og jeg tog selv initiativet. Ingen bad os gennemføre undersøgelsen, og vi besluttede, at dekanatet (ledelsen) på ST skulle gennemføre undersøgelsen, fordi DCA er en enhed på fakultetet. Jeg har noteret, at Information kritiserer dette forhold. Med andre ord problematiserer Information, at vi ser det som ledelsens ansvar at undersøge et alvorligt problem på en enhed i vores egen organisation. Det finder jeg besynderligt. Information kritiserer også undersøgelsen for at være intransparent. Til det vil jeg sige, at ST åbent har oplyst, at undersøgelsen er gennemført af repræsentanter fra dekanatet (ikke DCA) via interviews af de involverede forskere ud fra en spørgeskabelon. Resultaterne er offentligt tilgængelige som elektroniske indstik i de 34 rapporter, der er fundet mangler i. Her kan alle se, hvilke typer fejl og problematiske forhold, der er identificeret. Der er ikke noget, der er forsøgt skjult.

Undersøgelsen kunne være gennemført på andre måder, men vi lagde vægt på, at den blev afsluttet inden for en overskuelig tidsramme. Her talte hensynet til de berørte forskere også med. Undersøgelsen er for os et første skridt og ikke et punktum. Vi skal anvende dens resultater til at målrette det opfølgningsarbejde, vi allerede har påbegyndt.  

Og lad mig gentage: Vi fandt fejl og problematiske forhold via undersøgelsen. Fejl skal rettes, og de skal undgås i fremtiden. Til de formål har undersøgelsen vist sig brugbar. Som rektor er jeg optaget af, at vi løser problemet. Derfor arbejder vi videre med en række initiativer. For eksempel: 

  • udvikling af workshops om forskningsintegritet, som alle forskere skal deltage i, 
  • udvikling af e-kurser, som alle forskere skal gennemføre med regelmæssige mellemrum, 
  • udvikling af en guide for samarbejde med eksterne parter, 
  • skærpelse af transparensen i deklarering af samarbejdspartneres bidrag til rapporter, 
  • tydelig angivelse af, hvilken type rapport, der er tale om (forskning, formidling, rådgivning). 

Aarhus Universitet skal være på det allerhøjeste niveau, også når det gælder forskningsintegritet. 

Det er korrekt, at jeg valgte ikke at stille op til interview med Information. Spørgsmålene gik på undersøgelsen, og her henviste jeg til ledelsen på ST, som gennemførte undersøgelsen. Spørgsmålene var i øvrigt tidligere blevet stillet til dekanen i stort set identisk form. To af universitetets øverste ledere skulle således svare på stort set samme spørgsmål. Det er vist ikke nødvendigt.

Aarhus Universitet vil også fremadrettet være åbent og transparent – også omkring vores forskningsintegritet.

Opdatering 11/12:

Efter ønske fra Informations indlandsredaktør præciseres forløbet: AU forespurgte om muligheden for at få bragt en kommentar (hos Information: 4.700 anslag) fra rektor torsdag eller fredag i samme uge. Hertil svarede Informations debatredaktør: "Der er en chance med så kort varsel, hvis I holder det på 2.200 tegn inkl mellemrum". På baggrund af den kritik, Information havde bragt i henholdsvis artikel og leder, vurderede rektor, at der ikke kunne gives et fyldestgørende svar på 2.200 anslag. Derfor blev spurgt, om det ville være helt umuligt at få bragt en kommentar torsdag eller fredag. Debatredaktøren svarede: ’Dette er helt umuligt, desværre’.

Rektors kommentar er nu tilrettet, så det fremgår, at der var tale om torsdag og fredag – ikke indeværende uge, som det fremgik i første omgang. 

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen