Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rektor om udflytningsaftale: Mere detailstyring og øget pres på kvalitet og faglighed

Brian Bech Nielsen er skuffet over den manglende inddragelse af sektoren forud for aftalen.

25.06.2021 | Sys Christina Vestergaard

Indfasningen er ganske vist forlænget til 2030. Men derudover er Christiansborgs dessiner til Aarhus Universitet stort set de samme som i Socialdemokraternes oprindelige udspil.

Budskaberne i aftalen er: Optag færre studerende i de store byer. Udflyt i stedet studiepladserne til mindre byer, hvis I kan og vil. Under alle omstændigheder holder vi øje med jer, og er vi ikke tilfredse, ”haben wir andere Methoden”.

”Den indgåede aftale er bestemt ikke groet i vores have, og jeg anser det for usandsynligt, at det politiske mål med at opnå et Danmark i bedre balance opnås med dette tiltag. Jeg har forståelse for intentionen, men det er den forkerte skruenøgle, man har fundet frem af værktøjskassen”, siger Brian Bech Nielsen og fortsætter:

”Udspillet markerer i øvrigt en optrapning af politisk detailstyring. Det havde været naturligt at gå i en dialog med sektoren og lade sig rådgive, inden man træffer en så vidtrækkende beslutning. I stedet har et overvældende flertal i Folketinget tilsluttet sig udspillet, tilsyneladende uden at skele til konsekvenserne for kvalitet og faglighed.”

2030-sektorplaner er fornuftige, men…

Rektoren er grundlæggende positivt indstillet over for politikernes hensigter om at inddrage universiteterne i arbejdet med at lave en 2030-plan for sektoren. Men dialogen er startet skævt, mener han:

”Vi arbejder i forvejen med løbende at tilpasse vores uddannelsesudbud, og her er en lang tidshorisont afgørende. Derfor deltager vi gerne i en dialog om sektorens planer frem mod 2030 – men det havde været ønskeligt, om man havde indbudt til den dialog, inden man fastlagde slutmålet”, siger rektoren.

Usikre vilkår for udflytning

Aarhus Universitet vil først og fremmest fastholde forsknings- og uddannelsesmæssig kvalitet, hvilket uløseligt hænger sammen med de økonomiske rammevilkår.

”Det er dyrt at opbygge den fornødne forskningsbase og infrastruktur et nyt sted. Det er derfor min umiddelbare vurdering, at vi kun i begrænset omfang har mulighed for at udflytte uddannelser. Hertil kommer, at det er usikkert, om de udflyttede uddannelser vil kunne tiltrække studerende i tilstrækkeligt grad til at sikre en forsvarlig uddannelsesøkonomi og ikke mindst et godt studiemiljø”.

Dette skal ses i det lys, at der i forvejen er flere økonomiske usikkerhedsmomenter for universiteterne i de kommende år: En mulig ny model for fordeling af basismidler, potentielt bortfald af det forhøjede taxameter til humaniora og samfundsfag fra 2023, og nu reduktion af studiepladser i de store byer frem mod 2030.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab