Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Repræsentanter til AU’s arbejdsmiljøorganisation er fundet

Valget til arbejdsmiljøorganisationen på AU er afsluttet, og der er både nye og erfarne kandidater blandt de 213 arbejdsmiljørepræsentanter, der i de kommende tre år har forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats for det gode arbejdsmiljø på AU.

26.02.2021 | Signe Opstrup

Mere end 402 aktive medlemmer (ledere og arbejdsmiljørepræsentanter) er engageret i arbejdsmiljøorganisationen på AU. Foto: Lars Kruse

213 medarbejdere er netop blevet valgt eller genvalgt som arbejdsmiljørepræsentanter. Fra den 1. marts træder de ind i arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg på institutter, centre og vicedirektørområder samt i udvalg på fakulteterne og i enhedsadministrationen. Her vil de i de kommende tre år, i samarbejde med de lokale ledere, arbejde med at forebygge arbejdsmiljøproblemer og udvikle det gode arbejdsliv på AU.

De fleste valg er afgjort ved fredsvalg. Brian Bech Nielsen, rektor og formand for HAMU (Hovedarbejdsmiljøudvalget), hæfter sig ved, at 67 procent af de valgte arbejdsmiljørepræsentanter er kandidater, der har valgt at genopstille.

”At to ud af tre har ønsket at fortsætte deres hverv i tre år mere viser mig, at vi på Aarhus Universitet har en arbejdsmiljøorganisation, der med vedvarende dedikation og stor interesse arbejder for at forbedre og vedligeholde godt arbejdsmiljø. Jeg glæder mig til at fortsætte det vigtige arbejde og hilser både nyvalgte og genvalgte repræsentanter varmt velkommen,” siger rektor.

Han tilføjer, at det også bliver en vigtig rolle for arbejdsmiljørepræsentanterne at være opmærksomme på de særlige behov, der vil opstå, når medarbejdere igen får mulighed for at møde fysisk ind efter lange perioder med hjemmearbejde.

Ud over det løbende arbejde med at forebygge og håndtere lokale arbejdsmiljøproblemer er der også en række strategiske indsatsområder, som kommer til at fylde de kommende år, fx god arbejdspladskultur, ligestilling mellem kønnene og håndtering af chikane, sexisme og mobning. Desuden kommer arbejdsmiljøorganisationen til at spille en central rolle i den APV, som AU gennemfører i 2022.

I den kommende tid mødes de mange arbejdsmiljøudvalg rundt omkring på AU for at konstituere sig. Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere vil desuden i løbet af de kommende måneder gennemgå en arbejdsmiljøuddannelse.

Læs her, hvordan du kan bruge din lokale arbejdsmiljørepræsentant.

Fakta om arbejdsmiljøvalget 2021

  • Mere end 402 aktive medlemmer (ledere og arbejdsmiljørepræsentanter) er engageret i arbejdsmiljøorganisationen.
  • Der er valgt arbejdsmiljørepræsentanter og udpeget ledere til 129 arbejdsmiljøgrupper (AMG).
  • Der er valgt arbejdsmiljørepræsentanter og udpeget ledere til 39 lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) på institutter, centre og vicedirektørområder.
  • Der er valgt 27 arbejdsmiljørepræsentanter og udpeget 26 ledere til de seks arbejdsmiljøudvalg for fakulteterne og for enhedsadministrationen (FAMU/AAMU).
  • Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet består af 10 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i alt.  Lederne er udpeget af dekanerne og af universitetsdirektøren. Arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt blandt deres arbejdsmiljø-kollegaer i FAMU og i AAMU.

Læs også

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet