Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Retten til Byen – kampen om byen

27.01.2015 | Hans Christoffer Andresen

Dato tor 13 aug fre 14 aug
Tid 00:00    00:00
Sted

Ordet ’borger’ betyder oprindeligt byboer og en række af demokratiets grundbegreber såsom offentlighed, deltagelse og forsamling handler om bylivet. Men byens liv er også omstridt. Der er mange forskellige interesser og grupper, der hver især søger at hævde ejerskab til byen, til en offentlig plads, en park eller et boligområde. Der er kamp om byen, dens forskellige rum og ressourcer. At være borger i en by kræver ressourcer. Det kræver ejendom såsom egen bolig, indtægt og autonomi. Men mange af vores medborgere har få ressourcer, ringe ejendom, blokeret autonomi eller disse får uheldige former som kriminelle ressourcer og subkulturel lukkethed.

På konferencen ’Retten til byen – kampen om byen’ spørger vi: Hvordan ejer borgerne byen? Hvordan skabes ejerskab til byen? Hvordan løses konflikter om ejerskabet til byen og dens områder? Hvad er forholdet mellem privat ejendom og offentlige bysteder?

Vi vil med konferencen bringe praktikere og analytikere sammen omkring spørgsmålet om, hvordan borgere ejer byen, hvordan forskellige ejerskaber sameksisterer og konfliktuerer, og ikke mindst hvorledes såvel borgere som myndigheder administrerer retten til byen.

Læs mere på konferencens hjemmeside

Offentligheden/Pressen
Tags: Konference, arts