Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Risiko for astma falder gradvist mellem by og land

Ikke kun en opvækst på gårde med dyr ser ud til at beskytte os mod astma senere i livet. Nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at også en opvækst i andre små og større miljøer på skalaen mellem gård og storby påvirker risikoen.

09.03.2016 | Kirsten Olesen

Jo mere bymiljø under opvæksten, desto mindre beskyttelse mod at udvikle astma, viser nty studie.

Det er tilsyneladende ikke helt ligegyldigt, om man vokser op i en lille by eller en landsby, når det handler om risikoen for at udvikle astma som voksen.  
Indtil nu har man vidst, at det beskytter mod astma at vokse op på en gård med dyr, når man sammenligner med at vokse op i en storby. Men nu ser det ud til, at den opfattelse er lidt for sort/hvid.

Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Environmental Research and Public Health.

De nye resultater tyder nemlig på, at en beskyttende effekt fra opvækst-miljøet stiger gradvist, jo længere væk fra storbyen miljøet befinder sig.

”Magien” fra gårdene bliver gradvist fortyndet

”Hvis vi derfor forestiller os, at der sker noget magisk ude på gårdene, kan vi nu se, at ”magien” også er spredt ud til andre miljøer - og at den så at sige bliver fortyndet, jo tættere vi kommer på storbyen”, siger studiets førsteforfatter, ph.d.-studerende Signe Timm fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

”Vi kan endnu ikke sige, hvorfor det forholder sig sådan, men vi har en hypotese om, at mængden og variationen af bakterier og svampe, som man bliver udsat for i barndommen (den mikrobielle eksponering) spiller ind. Jo flere bakterier, der findes i miljøet, desto lavere risiko for astma”.

Hypotesen underbygges af studier, der har vist, at der er flest (og flest slags) ikke-sygdomsfremkaldende bakterier og svampe i et gårdmiljø og færrest i byerne.

Også en kommentar til urbaniseringen

Forskerne har analyseret data fra flere end 11.100 mennesker i nordiske lande, herunder Danmark. De har defineret seks miljøer i det nye studie: Gård med dyr, gård uden dyr, landsby, lille by, forstad og indre storby. Og tendensen er klar: Man bliver mest beskyttet mod at udvikle astma som voksen efter en opvækst på en gård med dyr, og man er mindst beskyttet efter opvækst i en storby.

Det nye er, at effekten er gradvist stigende og forskellig på alle de mellemliggende fire trin: c Blandt de, der er vokset op i den ene ende af skalaen – på en gård med dyr – har 8 pct. udviklet astma som voksne. I den anden ende af skalaen - i det indre af en storby – er det tilsvarende tal 11 pct..

”Studiet udgør således også en kommentar til den urbanisering, der sker alle steder i verden, og til de konsekvenser, urbaniseringen ser ud til at have for sygdomsbilledet, navnlig for de autoimmune og allergiske sygdomme”, siger lektor, ph.d. Vivi Schlünssen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.


Fakta:

  • Anslået 300.000 danskere lider af astma.
  • Studiet er baseret på data fra 11.123 personer i den såkaldte RHINE-kohorte, der omfatter mennesker født imellem 1945 og 1973 i Danmark, Norge, Sverige, Island og Estland.
  •  RHINE (Respiratory Health in Northern Europe) er et forskningsnetværk skabt af de forskere fra Island, Norge, Sverige, Danmark and Estland, som er involveret i the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS).
  • Aarhus Universitet har finansieret Signe Timms ph.d. studie.
  • Forskningsråd fra flere nordiske lande har støttet RHINE projektet.

Yderligere oplysninger:

Ph.d.-studerende Signe Timm
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 2531 8606
signe.timm@ph.au.dk

Lektor, ph.d. Vivi Schlünssen
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 2899 2499
vs@ph.au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Institut for Folkesundhed, Health, Ekstern målgruppe