Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ro til fokus på kvalitet

Aarhus Universitet har genoprettet den økonomiske balance. Det er den overordnede konklusion i årsrapporten 2014, som bestyrelsen netop har godkendt på sit møde den 28. april.

30.04.2015 | Anders Correll

Det økonomiske resultat for Aarhus Universitet i 2014 blev et minus på 12 mio. kr. Foto: Lars Kruse

Det endelige resultat for 2014 blev et underskud på 12 millioner kroner. Det fremgår af Aarhus Universitets regnskab.

”Aarhus Universitet skal være i økonomisk balance i 2015, og det mål er vi kommet tættere på med resultat for 2014, som er bedre end forventet og meget tæt på at være i balance. Jeg er meget tilfreds med resultatet,” siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Der var budgetteret med et underskud på 60 millioner kroner, forklarer bestyrelsesformanden.

”En stor del af forklaringen er økonomisk tilbageholdenhed. Der er lavere udgifter til driften og nyanskaffelser. Desuden er der blevet holdt igen med de strategiske midler. 32 millioner kroner bliver overført til 2015, hvor de er øremærket til særlige initiativer på uddannelsesområdet. Aarhus Universitet fastholder et meget højt ambitionsniveau for udvikling af kvaliteten, herunder uddannelseskvalitet.”

Medarbejdernes fortjeneste

Der var lavere eksterne indtægter end forventet i 2014. Men den negative indvirkning på det endelige resultat mere end opvejes af en lille fremgang i STÅ-indtægter og den økonomiske tilbageholdenhed.

Michael Christiansen understreger, at 2014 var et vanskeligt år for Aarhus Universitet. Året var præget af besparelser.

”En markant økonomisk opbremsning var nødvendig, særligt fordi der var lavere indtægter i sigte, og en tung konsekvens af besparelserne var afsked med ca. 300 medarbejdere,” siger bestyrelsesformanden.

Samtidig var organisationen igennem en omfattende analyse for at finde frem til de ændringer, som skulle sikre organisationen de mest optimale vilkår for forskning og uddannelse.

”Det er i høj grad medarbejdernes fortjeneste, at Aarhus Universitet er kommet ud af 2014 med et godt resultat, og at det dermed er lykkedes at skabe en bedre økonomisk platform for universitetets videre udvikling og faglige målsætning,” forklarer Michael Christiansen.

Høje mål 

Ud over regnskabet giver årsrapporten også en status på Aarhus Universitets kontraktmål med ministeriet. Aarhus Universitet havde 13 mål i sin udviklingskontrakt med ministeriet for 2012-2014, og af de 13 mål er ni helt eller meget tæt på helt indfriet.

”Vi var enige med ministeriet om, at vi bevidst satte os meget ambitiøse mål. Vi er kommet godt i mål på hovedparten, og som det fremgår af vores udviklingskontrakt for 2015-2017, har vi overført nogle af målene til denne kontrakt,” siger Michael Christiansen.

Aarhus Universitet vil fortsat sætte høje mål, understreger rektor Brian Bech Nielsen.

”Der er hele tiden nye krav og udfordringer til vores bidrag til samfundet. Dem har vi et godt fundament til at leve op til og samtidig indfri vores eget ønske om at hæve barren for kvaliteten på uddannelse og forskning,” siger Brian Bech Nielsen.

Som eksempel på markante videnskabelige resultater i 2014, peger han på tre nye grundforskningscentre, otte ERC-grants og en andel på bevillinger fra Det Frie Forskningsråd på 24,8 procent.

På uddannelsessiden var der også fremgang i 2014. Aarhus Universitet uddannede sidste år 4.613 bachelorer og 4.192 kandidater. Det svarer til stigninger på henholdsvis fire og fem procent i forhold til året før. Men vigtigst var det, at der kom ord bag ønsket om at arbejde fokuseret på at forbedre uddannelseskvaliteten.

”Vi satte bl.a. gang i en kortlægning af vores kvalitetspraksis og et nyt koncept for uddannelsesevaluering. Vi har brug for redskaber til at få overblik over og håndtere uddannelseskvaliteten – både for at kunne forbedre den, men også for at sikre, at vi kan garantere en ensartet høj kvalitet hele vejen rundt,” forklarer Brian Bech Nielsen.

 

 

Forskning, Administration (Faglighed), Alle grupper, Ekstern målgruppe, Universitetsledelsens Stab, Administrativt, Alle AU-enheder, Politik og strategi