Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rundt om filosoffen Bohr

Der har været taget tilløb til det flere gange, men det er aldrig lykkes at præsentere det væsentlige af Bohrs filosofiske skrifter på dansk i en samlet udgivelse. Det har forlaget Philosophia, i samarbejde med Bohr-arkivet, nu rodet bod på.

14.06.2013

”Det er ikke sådan, at man ikke tidligere har kunnet læse udpluk af Bohrs filosofiske og videnskabsteoretiske artikler. Bohr sammensatte og udgav faktisk selv to bind. Og efter hans død udgav hans søn et tredje bind. Men stadigvæk fandtes der vigtige filosofiske artikler, som Bohr havde publiceret i udlandet, der ikke var med i de første tre bind. Derfor kom der så et bind fire på engelsk – The Philosophical Writings of Niels Bohr, fortæller Steen Brock, lektor i filosofi på Aarhus Universitet og redaktør på det akademiske forlag Philosophia, der står bag den kommende Bohr-udgivelse.

En udgivelse, der blot kunne have bestået af et genoptryk af de foreliggende tre bind og en oversættelse af det sidste bind til dansk. Men for at få det væsentlige med og komme hele vejen rundt om de filosofiske aspekter hos Bohr er der redigeret i det sidste bind i forhold til den engelske udgave – og læseren præsenteres her for vigtige artikler, der ikke tidligere har været tilgængelige på dansk.

Svar til Einstein
Det gælder blandt andet artiklen ”EPR”.  Artiklen ”EPR” er Bohrs gendrivelse af Einsteins, Podolsky´s og Rosens tankeeksperiment, der angiveligt skulle vise kvantemekanikkens ufuldstændighed. Og det, der er på spil her, er dybest set en diskussion mellem Bohr og Einstein og hans kolleger om, hvilke krav man kan stille til en videnskabelig teori:

”Einstein stiller ifølge Bohr et urealistisk krav om, at en teori skal være et nøjagtigt øjebliksbillede af virkelighedens tilstand, og det er ikke et meningsfyldt krav, man kan stille til en fysisk teori. Det man ”kun” kan forlange af en videnskabelig teori er ifølge Bohr, at den indbefatter alle de relevante fænomener, som hører inden for det emneområde, man beskæftiger sig med,” fortæller Steen Brock og henviser til Bohrs berømte komplementaritetstankegang. Komplementaritetstanken er den tanke, at en serie forsøg komplementerer hinanden og danner et helhedsbillede f.eks. af et atoms energitilstande.

Ud over Bohrs svar til Einstein kan man også finde Warscawa-foredraget fra 1938, der rummer Bohrs forståelse af grundbegreberne i fysikken:
”Bohr er selvfølgelig og med rette berømt som fysiker. Han var ophavsmand til atommodellen og udviklede også det periodiske system af grundstoffer, men han var mere end fysiker. Han var også en stor tænker, der blandt andet forholdte sig til en helt grundlæggende principiel sag omkring erkendelsens metafysik. Og derfor er det også interessant at læse Bohrs samlede filosofiske skrifter, hvis man skal have den dimension af Bohr med.”

Den 6. juli – præcis 100 år efter at Bohr offentliggjorde den første af tre vigtige artikler i Philosophical Magazines, On the Constitution of Atoms and Molecules  –  udgives bind 1 af Bohrs filosofiske skrifter på dansk. Efterfølgende udgives de resterende tre bind indenfor kort tid. Udgivelsen i sin helhed har titlen Niels Bohr: Filosofiske skrifter, Bind 1-4

   
Kontakt
Steen Brock, lektor i filosofi på Aarhus Universitet
Forlagsredaktør, forlaget Philosophia
Mail: filsb@hum.au.dk
T: 8716 2265 - M: 2213 8173

Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Pædagogik, læring og filosofi