Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sådan bliver de nye regler for fremdriftsreformen på Health

Justeringen af fremdriftsreformen træder i kraft den 1. september 2016. Her er, hvad det konkret betyder på Health.

07.06.2016 | Mette Louise Ohana

De nye regler er vigtige at kende for både undervisere og studerende.

De nye regler er vigtige at kende for både undervisere og studerende.

I maj 2016 vedtog universitetsledelsen de overordnede regler for, hvordan den nye lov om studiefremdrift skal omsættes til praksis på AU. De enkelte fakulteter har nu udmøntet reglerne, så de bedst muligt tager højde for de forskellige uddannelser. De vigtigste brikker er nu faldet på plads på Health.

Ud med tvangstilmelding, ind med maksimal studietid

Den nye lov gør op med tvangstilmeldingen til kurser og prøver og bliver erstattet af regler for maksimal studietid, da universiteterne fortsat er underlagt et krav om at reducere den gennemsnitlige studietid. De studerende får altså igen et selvstændigt ansvar for deres studie og deres fremdrift.

De maksimale studietider på Health er pr. 1. september normeret tid plus et semester for alle bacheloruddannelser undtagen odontologi, hvor det er normeret tid plus to semestre af hensyn til udbuddet af den kliniske undervisning. Den maksimale studietid for alle kandidatuddannelser vil være normeret tid plus et semester. For de studerende, som allerede var i gang med deres uddannelse før 1. september, bliver der indført en overgangsordning. Her vil den maksimale studietid være den individuelle resterende normerede tid plus et semester. For alle studerende bliver der også et aktivitetskrav om optjening af 45 ECTS pr. år. De nye regler vil formentlig ikke volde problemer for ret mange Health-studerende.

”Langt de fleste gennemfører i dag deres uddannelse med relativ lille overskridelse af normeret studietid, og det vil vi gerne fastholde. Ellers risikerer vi økonomiske sanktioner fra ministeriets side. Det ville betyde yderligere besparelser og gå ud over forskningsbaseringen af undervisningen – en kvalitet ved vores uddannelser, som vi vægter meget højt,” fortæller prodekan for uddannelse på Health, Charlotte Ringsted.

Førsteårsprøve på 30 ECTS

Førsteårsprøven på Healths uddannelser vil fremover svare til de fag, der ligger på 1. semester, og vil bestå af 30 ECTS. De studerende skal bestå førsteårsprøven inden for det første år for at kunne gå videre på studiet. Der er mulighed for tre prøveforsøg til førsteårsprøven - ligesom til alle andre prøver i løbet af uddannelsen.

”Vores studerende har arbejdet hårdt for overhovedet at komme ind på studiet, og vi vil meget gerne beholde dem. Førsteårsprøven omfatter de fag, der ligger på første semester. Vi har valgt at give mulighed for tre prøveforsøg fremfor kun to til førsteårsprøven. Alt i alt er det derfor overvejende sandsynligt, at de studerende når at bestå prøven indenfor det første år,” siger Charlotte Ringsted.

Kurser og prøver hænger sammen

Når man tilmelder sig et kursus, er man fremover også automatisk tilmeldt den tilhørende prøve. Tilmeldingen er bindende efter tidsfristens udløb.

”Kursus og prøve hænger uløseligt sammen. Det er logisk at gå til prøven lige efter et undervisningsforløb set ud fra et pædagogisk synspunkt. For mange af Healths uddannelser vil det også være logisk, at noget af udprøvningen foretages i løbet af kurset og således tæller med i den samlede prøve. Derfor giver det god mening, at tilmelding til kursus og prøve er knyttet sammen,” siger Charlotte Ringsted.

Der er hjælp at hente

De studerende, som af en eller anden grund får problemer med at gennemføre uddannelsen inden for rammerne, kan få hjælp og støtte i studievejledningen.

”Hvis nogle studerende oplever udfordringer, skal vi i dialog med dem hurtigt, så vi kan tage problemerne i opløbet og få gjort noget ved dem. Vi har heldigvis mange gode kræfter dels i studievejledningen og dels i form af medstuderende og undervisere, som kan hjælpe med at spotte de studerende, der er i vanskeligheder, og bidrage til, at de får støtte og bliver henvist til studevejledningen,” siger Charlotte Ringsted.

De nye regler kan ses på studieportalerne. Siden opdateres løbende. 


Fakta om de nye regler på Healths uddannelser


Maksimale studietider

 • Den maksimale studietid på alle bacheloruddannelser bliver normeret tid plus et semester undtagen for odontologi, hvor den maksimale studietid bliver normeret tid plus to semestre.
 • Den maksimale studietid for alle kandidatuddannelser bliver normeret tid plus et semester.
 • For de studerende, som er indskrevet før den 1. september 2016, vil den maksimale studietid være den individuelle resterende normerede tid plus et halvt år.

Aktivitetskrav

 • Aktivitetskravet til de studerende er 45 ECTS om året.
 • Det er et akkumuleret krav om at have optjent 45 ECTS efter 1. studieår, 90 ECTS efter 2. studieår osv.

Førsteårsprøve

 • Førsteårsprøven på alle uddannelser svarer til de kurser, der ligger på 1. semester, og vil bestå af 30 ECTS.
 • De studerende har mulighed for tre prøveforsøg til førsteårsprøven.

Tilmelding til kurser og prøver

 • Automatisk tilmelding til kurser og prøver er afskaffet med undtagelse af 1. semester på bacheloruddannelserne samt specialet på kandidatuddannelsen.
 • Enhver tilmelding omfatter både kursus og første prøveforsøg.
 • Tilmeldingen er bindende efter tidsfristens udløb i henholdsvis maj og november.
 • Der er mulighed for tre prøveforsøg.
 • Hvis de studerende dumper eller ikke deltager i en prøve, er første prøveforsøg brugt.
 • De studerende skal selv tilmelde sig andet og tredje prøveforsøg.  

Yderligere oplysninger

Prodekan for uddannelse på Health Charlotte Ringsted
Mobil: 9350 8222
charlotte.ringsted@au.dk

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Udvekslingsstuderende, Teknisk/administrativ medarbejder, Studerende, Forskningsårsstuderende