Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sådan bruger vi logo og segl på Health

På Health benytter vi AU’s logo, når vi præsenterer fakultetets enheder på hjemmesider, breve, PowerPoint og trykt materiale. Særlogoer må fortsat kun bruges i helt særlige tilfælde, har fakultetsledelsen besluttet.

08.08.2016 | Iris Galili

Navnetrækslogo for AU, Health sammen med Aarhus Universitets segl.

Health holder fast i den gældende praksis for brug af logo og segl på fakultetets grafiske produkter.

Fakultetsledelsen har besluttet at holde fast i den eksisterende praksis, når det gælder det grafiske udtryk på institutter og centre på Health. 

I april opfordrede universitetsledelsen fakulteterne til at tage stilling til, hvordan AU's logo og segl skal benyttes på fakultetets enheder. Healths beslutning om at fortsætte den hidtidige praksis skyldes dels økonomiske og administrative hensyn, men også et ønske om at sikre fælles identitet, genkendelighed og grafisk sammenhæng på tværs af fakultetet. 

Det betyder, at følgende fortsat er gældende:

  • Vi bruger AU’s navnetrækslogo, hvor Aarhus Universitet står med store bogstaver øverst, og enhedsnavnet står med mindre bogstaver nedenunder.
  • Det er kun fakultetet, institutter, nationale centre og visse større centre, der må benytte eget enhedsnavn i navnetrækslogoet. Det vil sige, at sektioner og andre mindre enheder også fremover skal benytte instituttets navnetrækslogo.
  • Særlogoer bliver kun tildelt i helt særlige tilfælde, og kun hvis tungtvejende grunde taler for det.
  • Hvis en enhed allerede har et særlogo, som ikke er godkendt eller tildelt af Health, skal det godkendes af dekanen via Health Kommunikation.
  • Health fravælger Aarhus Universitets segl på fakultetets grafiske produkter. Produkter, der allerede er udstyret med seglet, er dog undtaget dette fravalg.
  • Seglet vil fortsat blive vist nederst på fakultetets hjemmesider.

Beslutningerne gælder for hele fakultetet og omfatter dermed også alle institutter, centre, projekter og grupper. 

Yderligere oplysninger

Iris Galili
Webmedarbejder
Health Kommunikation
Mobil: 51 66 65 33
Mail: irga@au.dk

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Videnskabelig medarbejder