Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Særlige rådgivere træder til ved tvivl om god forskningsskik

Professor Ebba Nexø tager endnu en tørn som Healths særlige rådgiver i ansvarlig forskningspraksis. Professor Henrik Toft Sørensen er ny suppleant.

20.08.2018 | Henriette Stevnhøj

Professor Ebba Nexø er Healths særlige rådgiver i ansvarlig forskningspraksis.

Professor Henrik Toft Sørensen er udpeget som suppleant for Ebba Nexø.

Tidligere overlæge i klinisk biokemi, professor, og dr.med. Ebba Nexø er udpeget som særlig rådgiver for endnu en periode. Hendes opgave er at sikre en ærlig og redelig forskningskultur på Health. Som suppleant indtræder professor, dr.med. Henrik Toft Sørensen fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling. Han afløser professor Michael Wæth.

Siden ordningen med særlige rådgivere blev indført i 2015 som led i universitetets strategi om god videnskabelig praksis, har Ebba Nexø fået op til et par henvendelser om måneden fra forskere på Health. De fleste henvendelser er et forsøg på at gardere sig mod at lave fejl, spørgsmål til regler om forfatterskaber og om rettigheder til data. Mest af alt kredser henvendelserne om tvivlsom videnskabelig praksis, fortæller Ebba Nexø.

”Det kan fx være en forsker, der føler sig presset til at tage en medforfatter med på en publikation, som vedkommende ikke mener skal være medforfatter. Når jeg bliver draget ind, kan situationen være så fastlåst, at arbejdet er gået i stå, og publikationen ligger i skuffen. Så er det min opgave at få folk til at snakke fornuftigt sammen. Jeg kan give råd, og jeg kan være en væg, de kan spille opad. Og så nås der som regel en god løsning. Kun hvis jeg får en sag, hvor der ikke kan findes en løsning, og hvor der er mistanke om videnskabelig uredelighed, skal jeg bringe sagen videre. Og det er endnu ikke sket,” siger Ebba Nexø.

En meningsfuld funktion

Det er hendes erfaring, at alene involveringen af hende dæmper stridigheder. Hendes tilbud om at mægle tilstedeværelse løser ofte en fastkørt/fastlåst situation, uden at hun inddrages konkret. Det bestyrker hende i, at systemet med særlige rådgivere giver mening. 

”Ordningen er et beredskab, der typisk træder til, når tvivlsspørgsmål opstår, og før der er tale om brud på god videnskabelige praksis,” siger Ebba Nexø.

Hun har ikke det fulde overblik over, hvordan sagerne afsluttes, eller om nogle af dem går videre til praksisudvalget eller til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der 1. juli 2017 erstattede Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

”Min rolle er i fortrolighed at lytte, rådgive og tilbyde mig som mægler, men jeg har ikke krav på at vide, hvordan sagerne falder ud,” siger Ebba Nexø.

Undervisning erstatter spørgsmål

Hun forudser, at hun får mindre travlt som særlig rådgiver. I takt med at stadig flere vejledere og ph.d.-studerende undervises i ansvarlig forskningspraksis, vil spørgsmål til praksisregler ebbe ud. Alligevel mener hun, at funktionen er væsentlig.

”Sådan er det med et beredskab; vi arbejder på, at det ikke skal aktiveres, men i det øjeblik der er brug det, er det vigtigt, at det er der,” siger Ebba Nexø.


 

De særlige rådgivere på Health

Professor, dr.med. Ebba Nexø (født 1943) var indtil 2014 overlæge og lærestolsprofessor i klinisk biokemi på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Hun har siden været tilknyttet Institut for Klinisk Medicin som professor MSO. Hun har været i UVVU, Udvalgene vedrørende Uidenskabelig Uredelighed, under Uddannelses- og Forskningsministeriet, været formand for Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og beklædt en række andre tillidsposter.

Professor, dr.med. Henrik Toft Sørensen (født 1956) er leder af Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA) ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Henrik Toft Sørensen har forfattet publikationer om godt ph.d.-vejlederskab og vigtigheden af at træne yngre forskere i at være ansvarlige og i at sikre forskningsintegriteten især i forbindelse med håndteringen af persondata.

Både Ebba Nexø og Henrik Toft Sørensen underviser på kurser i ansvarlig forskningspraksis for ph.d.-studerende.

Aarhus Universitets retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis

Kontakt:

Professor, dr.med. Ebba Nexø
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Mobil: 40 46 59 54
Mail: enexo@clin.au.dk

Professor, dr.med. Henrik Toft Sørensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin 
Tlf: 87 16 82 15
Mail: hts@clin.au.dk


Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende