Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Same procedure as last year!

11. september 1928 satte 64 studerende sig til rette i lejede lokaler i ”Universitetsundervisningen i Jylland”. 90 år senere satte 500 mennesker sig til rette i aulaen for at fejre Aarhus Universitets 90-års fødselsdag, hylde de pionerer, der skabte universitetet – og se fremad.

14.09.2018 | Ida Hammerich Nielson

Årets æresalumne 2018 er cand.scient.pol. Ulrik Federspiel, tidl. topdiplomat og topembedsmand, nuværende rådgiver for Haldor Topsøe A/S. Foto: Lars Kruse

Professor Lotte Bøgh Andersen og lektor Tove Hedegaard Jørgensen modtog Aarhus Universitets Jubilæumsfonds priser. Foto: Lars Kruse

De fire modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat. Foto: Lars Kruse

De fire æresdoktorer. Foto: Lars Kruse

“Same procedure as last year, miss Sophie? Same procedure as every year, James. Og ja - helt grundlæggende er alt, som det plejer at være på Aarhus Universitet. Vi uddanner stadig årgang efter årgang af unge til det højeste internationale niveau. Vores forskning og rådgivning lever stadig op til vores motto ”søger i dybet den faste grund”. Vi skaber stadig ny viden – og vi deler viden. Vi forandrer stadig verden, hver eneste dag”.

Sådan lød det, da rektor Brian Bech Nielsen holdt sin tale til Aarhus Universitets 90-års fødselsdag d. 14. september 2018 i aulaen for medarbejdere og samarbejdspartnere. I salen var også uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der på vegne af fødselaren fik en særlig ønskeliste.

  1. Forøg gradvist de offentlige investeringer i forskning til 1,5% af BNP – løft især universiteternes basismidler, midlerne til forskningsindrastruktur og til Danmarks Frie Forskningsfond.
  2. Lad os få et kvalitetsløft, der batter. 
  3. Så forøg taxametrene til de humanistiske, de samfundsfaglige og business uddannelserne med mindst 50%.
  4. På de områder er der ikke tilstrækkelig mange forskere til at sikre optimal feedback til de studerende.
  5. Stop opbygningen af flere udbudssteder for universitetsuddannelser. Det udtynder midlerne og undergraver kvaliteten.
  6. Sidst, men ikke mindst: Vis os tillid og giv os frihed. Ikke den ansvarsløse slags – bestemt ikke. Stil krav til, hvad vi skal levere, men giv os friheden til selv at fastlægge, hvordan vi gør det.

Derudover fik Tommy Ahlers også en konkret kommentar om de aktuelle besparelser:

”Det kan undre, at uddannelsesområdet i de seneste år har været et populært offer, når der skulle findes besparelser på finansloven. Og næste års finanslov ser ikke ud til at blive et hak bedre. På dette punkt er der desværre lige lovlig meget ”same procedure as last year”.

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard: AU rækker ud mod samfundet

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard tog i sin tale også fat i universitetets motto “Søger i dybet den faste grund” og satte det op over for tidens trend med overflade, hurtige spørgsmål og hurtige svar på stadig mere komplekse spørgsmål.

”Vi bestræber os hver eneste dag på det modsatte. Hvad skal man tro? spørger stadig flere mennesker i en forvirret tid. Man skal ikke bare tro, man skal vide er universiteternes afsæt. At insistere på viden, på substans, på dybde betragter vi som vores fornemste opgave”.

Samtidig understregede Connie Hedegaard vigtigheden af, at Aarhus Universitet til stadighed bringer vores viden i spil i samfundet.

”Aarhus Universitet ønsker at række ud mod samfundet – ønsker at bringe vores viden i spil. Og et af de områder, vi i bestyrelsen lægger meget vægt på, er at styrke koblingen til erhvervslivet, så vi kan lære af hinanden, så vi sammen kan skabe nye erkendelser, når teori og praksis spiller sammen, og meget gerne også så der kommer flere start-ups ud af den viden, Aarhus Universitet er med til at skabe. Det handler f.eks. vores satsning på flere ingeniører og på at integrere digital viden i vores uddannelser om”.

Årets æresalumne Ulrik Federspiel: Styrk udenrigsministerierne

Årets æresalumne 2018 blev cand.scient.pol. Ulrik Federspiel, tidl. topdiplomat og topembedsmand, nuværende rådgiver for Haldor Topsøe A/S. Ulrik Federspiels lange karriere i udenrigstjenesten er tæt knyttet til en række skelsættende begivenheder i nyere Danmarkshistorie. Han var Danmarks ambassadør i USA under terrorangrebene 11. september 2001 og under Afghanistan og Irak-krigene. Og Ulrik Federspiel var direktør for Udenrigsministeriet under Muhammed-krisen og krigen i Libanon med evakuering af ca. 6000 danskere på få dage.

Diplomati kan skabe fred, og Ulrik Federspiel advarede i sin tale mod svækkede udenrigsministerier:

”I dag driver det internationale system og dets organisationer af sted uden en sikker kurs. Det har historisk set altid været en farlig periode. Derfor må systemet styrkes. I gennem historien har dygtige diplomater, som nævnt, kunnet gøre dette og styret det internationale skib sikkert i havn. Men hvor er de diplomater i dag? Mange er sparet væk, da der de seneste årtier har været en international tendens til at nedskære udenrigsministerierne rundt om i verden og i øvrigt tilsidesætte deres ekspertise. Det gør det jo ikke attraktivt at blive diplomat, og kompetencerne formindskes.”

Årets studentertaler: Karakterer er ikke alt

Dagens studentertaler, Maria Møller fra Uddannelsesvidenskab, tog udgangspunkt i en personlig historie om, hvordan hun har skiftet studie – og hvordan hun flere gange har erfaret, at læring ikke kun handler om hurtigt gennemførelse og karakterer.

”Jeg synes grundlæggende, at det er godt, at der er nogle læringsmål til hvert fag. Det er både godt for den studerende at tage udgangspunkt i, og det er godt for underviserne at have noget at vurdere efter, det er en sikring for begge parter. Jeg mener dog også, at det er vigtigt, at vi anerkender, at der også er læring, selv når vi ikke opfylder læringsmålene, at vi kollektivt italesætter, at 12 ikke er det eneste udtryk for, at man kan noget”, sagde Maria Møller.

Se billeder fra årsfesten 

Læs alle taler fra årsfesten 

 

Andre udnævnelser og priser

Lektor Tove Hedegaard Jørgensen, Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris

Professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris

Fire studerende modtog Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s rejselegat

Følgende fire blev udnævnt til æresdoktorer:

Professor Cheryl Mattingly

Professor Jeff Michael Sands

Doctor Andrew G. Clark

Professor Kenneth J. Meier

Se videoer med de fire æresdoktorer

Arrangement, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Alle AU-enheder