Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sapere Aude-bevillinger til topforskere og forskningsledere

To topforskere fra Aarhus Universitet får nu mulighed for at gennemføre forskningsprojekter med særligt ambitiøse mål, mens tre AU-forskere får mulighed for at lede en forskergrupper i op til fem år.

06.06.2013

Professor Michael Rohr Drewsen er en af årets modtagere af en topforsker-bevilling fra Sapere Aude.


Ved uddelingen af årets Sapere Aude-bevillinger har fem forskere fra Aarhus Universitet en særlig grund til at være glade. De er blandt de 27 forskningsprojekter, der i nær fremtid kan realiseres takket være forskningsbevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Bevillingerne beløber sig til i alt godt 214 millioner kroner og uddeles under forskerkarriereprogrammet Sapere Aude.

Læs mere om de to topforskere:
Professor Lars Birkedal
Professor Michael Rohr Drewsen

Læs mere om de tre AU-forskerledere her:
Adjunkt, ph.d. Nikolaj Thomas Zinner
Professor MSO, Lotte Bøgh Andersen
Lektor Christian Brix Folsted Andersen

Uddannelsesminister Morten Østergaard er glad for, at Sapere Aude-programmet med bevillingerne er med til at sikre dansk frontforskning.

”Dansk forsknings muligheder for at holde et højt internationalt niveau afhænger af, at vores mest banebrydende og løfterige forskningsprojekter modtager forskningsbevillinger. 27 af landets dygtigste forskere får nu mulighed for at udvikle vigtige projekter, som kan få stor betydning for blandt andet vores sundhed, beskæftigelse og anseelse ude i verden. Uddelingerne er en glædelig begivenhed for forskerne såvel som universiteterne og det danske samfund. Jeg ønsker modtagerne stort tillykke og glæder mig til at følge deres forskning fremover”, siger Morten Østergaard.

Kreativitet i verdensklasse
Syv forskere tildeles en Sapere Aude: En DFF-Topforsker-bevilling på op imod 12 millioner kroner. Bevillingen skal danne grundlag for gennemførelse af et forskningsprojekt med særligt ambitiøse mål i en periode på op til fem år.

Tyve forskere tildeles en Sapere Aude: En DFF-Forskningsleder-bevilling på op til syv millioner kroner, der skal give forskeren mulighed for at lede en forskergruppe i en femårig periode.

”Sapere Aude-programmet er skabt for at gøre det muligt for de mest excellente og nytænkende forskere i Danmark at få arbejdsro i en årrække, hvor de kan fordybe sig i deres forskningsområde. Det er vigtigt for både at kunne fastholde de mest habile af vores egne forskertalenter og tiltrække de bedste hjerner udefra. Konkurrencen om Sapere Aude-bevillingerne er særdeles hård. De indkomne ansøgninger har afspejlet en stor kreativitet og genialitet, som vi kan være stolte af i Danmark”, siger Det Frie Forskningsråds bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

De 27 bevillingsmodtagere er mellem 29 og 58 år og repræsenterer alle videnskabelige hovedområder.

I alt har Det Frie Forskningsråd modtaget 124 ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og 49 ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Topforsker.

Om Sapere Aude
Sapere Aude er latin for ”Vov at vide”. De første Sapere Aude-bevillinger blev uddelt i 2010 med det formål at styrke de mest talentfulde forskeres muligheder for at skabe banebrydende resultater inden for deres forskningsfelt.

Sapere Aude-programmet består af tre trin:

DFF-Forskertalent (postdocniveau)
DFF-Forskningsleder (lektorniveau)
DFF-Topforsker (professorniveau)

Programmets vigtigste formål er, at:

• At styrke forskningens vækstlag og udvide talentmassen
• At finansiere forskningsprojekter af absolut højeste kvalitet og skabe tydelige karriereveje for de dygtigste forskere
• At forberede eliten til at søge bevillinger hos internationale råd og fonde, særligt Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

Om Det Frie Forskningsråd
Det Frie Forskningsråd (DFF) er et uafhængigt råd, som i 2013 uddeler cirka 1,2 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter konkrete forskerinitierede forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder, som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.

 

Bevillinger og priser, Alle grupper, Alle AU-enheder, Forskning