Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SDQ Workshop - måling af mental trivsel hos børn og unge

Forskere og praktikere inviteres til en workshop om brugen af SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire).

12.02.2016 | Signe Herbers Poulsen

Dato tor 17 mar
Tid 09:30 15:00
Sted Aarhus, AIAS Auditorium

SDQ Workshop
Torsdag den 17. marts, 2016
Aarhus Universitet

Der er over de seneste 20 år sket en væsentlig stigning i antallet af børn og unge somder mistrives. Udfordringerne i forbindelse med psykisk trivsel er komplekse, og der er et stort behov for at styrke et tæt samarbejde mellem praksis og forskning. Særligt er det vigtigt, at der udvikles en fælles forståelse af hvordan mental trivsel kan måles og evalueres.

Det er derfor med stor glæde, at det danske sekretariat for SDQ/DAWBA og Aarhus Universitets netværk for mental børnesundhed inviterer til workshop om udfordringer i forbindelse med at måle børnetrivsel.

Workshoppen vil primært fokusere på spørgeskemaet SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) udviklet af professor Robert Goodman, Kings College London. SDQ er det bedst dokumenterede spørgeskema af sin type og udbredt til det meste af verden. Danmark og Norge er de to lande i verden, der har brugt SDQ mest både i praksis og til forskning. Siden Goodmans første artikel om SDQ i 1998, og oversættelsen til dansk i 2001, er der sket meget. I dag kan SDQ udfylde online, hvilket gør det lettere at besvare og analysere. SDQ anvendes i en række forskellige brugssammenhænge og er blevet grundigt videnskabelig dokumenteret. Der er derfor nu et stort behov for at evaluere brugen af SDQ, samt hvordan samspillet mellem forskning og praksis kan forbedres.

PROGRAM

09.30-10.00Morgenmad og networking
10.00-10.20Introduktion
Carsten Obel (AU)
10.20-10.40Er Danmark en sort svane inden for mental børnesundhed?
Robert Goodman, Kings College
10.40-11.00Hvad er en normal SDQ?
Intro ved Sonja Heyerdahl (RBUP, Norge) og Carsten Obel (AU)
11.00-11.20Kan SDQ bruges til opfølgning - og hvordan ændrer SDQ sig over tid?
Intro ved Mette Lausten (SFI) og Robert Goodman (Kings College, UK)
11.20-11.50Kaffe
11.50-12.10Hvordan får vi det bedste ud af flere informanter?
Intro ved Sonja Heyerdahl (RBUP, Norge) og Mette Lausten (SFI)
12.10-12.30Hvad er SDQ’s potentiale på gruppeniveau?
Intro ved Carsten Obel (AU) og Robert Goodman (Kings College, UK)
12.30-12.50Hvordan kan SDQ bruges til at forbinde primær og sekundær sektoren?
Intro ved Niels Bilenberg (SDU) og Robert Goodman (Kings College, UK)
12.50-13.30Frokost
13.30-14.15En status for brugen af SDQ i Danmark
Niels Bilenberg (SDU) og Carsten Obel (AU)
14.15-14.45Paneldebat 
14.45-14.55Goodmans refleksioner
14.55-15.00Afsluttende bemærkninger ved Carsten Obel 

 

Oplægsholdere og målgruppe for workshoppen

Vi inviterer både praktikere og forskere til erfaringsudveksling om brugen af SDQ. Der er mulighed for at diskutere fremtidige potentialer med Robert Goodman, somder besøger Danmark til denne særlige lejlighed. Foruden Goodman vil der være oplæg af Sonja Heyerdahl (Professor Emeritus ved Regionscenter for Barn og Unges Psykiske Helse i Norge), Niels Bilenberg (Professor ved Syddansk Universitet), Mette Lausten (Seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) og Carsten Obel (Professor ved Aarhus Universitet).

Vi håber at både SDQ-brugere fra kommuner og forskning vil deltage i workshoppen og bidrage til diskussionerne.

Læs mere her og tilmeld dig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forskning, Konference, Videnskabelig medarbejder, Susa, Susa