Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Seminar: Hvordan skaber vi et mere bæredygtigt AU?

Vil du være med til at udvikle konkrete bæredygtige tiltag på AU? Så kom til bæredygtighedsseminar den 21. marts. Dagen vil byde på inspirationsoplæg, en kort præsentation af konkrete bæredygtige løsninger, som vi allerede arbejder med på AU samt idégenerering for flere bæredygtige løsninger. Alle interesserede medarbejdere og studerende er velkomne.

29.01.2019 | Signe Opstrup

Seminaret er startskuddet til et mere fokuseret arbejde med bæredygtighed på AU fremadrettet. Således vil de konkrete idéer, der kommer ud af seminaret blive præsenteret for AU’s ledelse. Desuden vil drøftelserne på seminaret fungere som input til den bæredygtighedsstrategi, AU er i gang med at udvikle. 

Som deltager på seminaret vil du både blive inspireret, få mulighed for at dele dine idéer og desuden selv være med til at skabe nye bæredygtige løsninger til, hvordan AU som institution og den enkelte medarbejder/studerende kan fremme AU's miljømæssige bæredygtighed. 

Løsningerne kan være alt lige fra tiltag, som kræver en ledelsesmæssig beslutning, fx regler ift. indkøb eller affaldssortering, eller tiltag, som mere direkte forsøger at ændre adfærd hos AU’s medarbejdere og studerende, fx opfordring til at spare på lyset, printe mindre, begrænse flyrejser, afholde flere videomøder mv. Alle idéer er velkomne.

Program for dagen

Velkomst

  • Videovelkomst v. AU’s bestyrelsesformand, Connie Hedegaard
  • Velkomst v. universitetsdirektør, Arnold Boon: Formål med seminaret. Hvad gør AU allerede ift. bæredygtighed?

Inspirationsoplæg v. forskere med forskellige perspektiver på miljømæssig bæredygtighed.

  • Simon Elsborg Nygaard fra Psykologisk Institut holder oplæg under overskriften: Hvordan skaber man bæredygtig adfærd?
  • Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi holder oplæg under overskriften: AU’s rolle og muligheder for at hjælpe klimaet”.

Idégenerering: Hvordan bliver AU mere bæredygtig?
Fra idé til handling.

  • Præsentation af idéer
  • Kommentering og videreudvikling af idéer v. panel  

Læs mere om seminaret i invitationen

Tilmelding

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding foregår efter princippet først-til-mølle.

Tilmeld dig her.   


Praktiske oplysninger

Dato: 21. marts
Tid: Kl. 14-17 - tjek ind og networking fra kl. 13.30
Sted: Bygning 2625, Fuglesangssalen – Auditorium, Fuglesangs Allé 4
Forplejning: Der bliver serveret kaffe og kage
Sprog: Seminaret vil foregå på engelsk.

Læs mere om bæredygtighed på AU på au.dk/sustainability.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Arrangement