Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sen skolestart modvirker kriminalitet

Ny forskning viser, at drenge begår mindre kriminalitet, hvis de venter et år med at komme i skole. Forskerne advarer dog mod at udsætte børnenes skolestart.

09.08.2013

Foto: Colourbox

Kunne det være en fordel for mit barn at vente et år med at komme i skole? Det spørgsmål stiller mange danske forældre sig selv hvert eneste år. Nu giver ny forskning fra Aarhus Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed en del af svaret.

Forskerne har ud fra et stort registerbaseret datasæt fulgt alle danske børn født mellem 1981 – 1993 med fokus på børnenes vej gennem uddannelsessystemet og forbrydelser begået efter 15-års alderen.

Resultaterne viser, at både piger og drenge begår færre lovovertrædelser før de fylder 18 år, hvis de starter i skole som syv og et halvt-årige i stedet for i en alder af seks og et halvt år.

Den sene skolestart påvirker dog ikke det samlede antal forbrydelser for pigernes vedkommende. De begår dem blot efter de er fyldt 18 år. Men for drengenes vedkommende varer effekten af en sen skolestart ved, så de sene startere også efter deres 18-års fødselsdag har færre forbrydelser på CV’et.

Lad skolestarten være

Resultaterne er bemærkelsesværdige, fordi tidligere forskning næsten ikke har kunnet påvise langvarige effekter af sen skolestart. Dog har norske undersøgelser vist, at sen skolestart beskytter mod teenagegraviditet.

Selv om der er tegn på, at skolen beskytter teenagere mod risikofyldt adfærd, vil forskerne ikke anbefale, at man udskyder skolestarten i Danmark.

- Det vil være et udtryk for lave ambitioner på daginstitutions- og uddannelsesområdet, hvis vi foretog så stort et indgreb udelukkende for at sænke en i forvejen lav kriminalitet. Derudover vil det også blive dyrt i tabte skatteindtægter, da en senere skolestart medfører kortere tid på arbejdsmarkedet, siger professor Helena Skyt Nielsen fra Institut for Økonomi. Hun står bag projektet sammen med lektor Marianne Simonsen, Institut for Økonomi og forsker Rasmus Landersø, Rockwool Fondens Forskningsenhed. 

Helena Skyt Nielsen tilføjer, at ser man dybere i tallene, afslører de også, at den positive effekt af en sen skolestart ikke er ligeligt fordelt blandt drengene. Deres mentale og familiemæssige ressourcer påvirker effekten markant. Det er nemlig primært de ressourcestærke drenge, der begår færre forbrydelser, hvis de starter et år senere i skole.

- Derfor er en af de mest interessante konklusioner, vi kan drage ud fra undersøgelserne, at vi har brug for mere viden om, hvordan vi løfter de ressourcesvage børn før de starter i skolen. Set ud fra et kriminalitetsperspektiv hjælper det dem ikke, hvis vi nøjes med at udsætte deres skolestart, siger Helena Skyt Nielsen.

Læring i vuggestuen

Helena Skyt Nielsen mener, vi i stedet skal skele mere til forskning i effekterne af tidlig undervisning og stimulering af børn, hvis vi vil gøre en forskel for de ressourcesvage børn. Den holdning deler hun med professor Michael Rosholm, der er leder af Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.

Han forklarer, at mange amerikanske undersøgelser viser, at en førskoleindsats over for ressourcesvage børn styrker deres præstationer i skolen og siden hen deres karriere og lønniveau i samfundet.

Problemet er, at der stort set ikke findes danske undersøgelser på området. Det skal der rådes bod på de næste  år, hvor Michael Rosholm skal lede centrets forskningsaktiviteter på blandt andet dette felt med et budget på 60 millioner kroner.

- Vi har en kraftig mistanke om, at de børn, som forlader uddannelsessystemet med for få kompetencer til at uddanne sig yderligere er de samme børn, som startede deres skolegang uden at være helt læringsparate. Det vil sige, at mange af børnenes grundlæggende evner til at lære allerede er på et for lavt niveau, inden de starter i skolen. Derfor lægger vi en stor del af vores indsatser på et tidligt stadie i børnenes liv – så vi kan blive klogere på, hvad der skaber gode indlæringsevner og ressourcestærke børn, siger Michael Rosholm.

Fakta om kriminalitet og sen skolestart (for alle drenge og piger født mellem 1981 – 1993):

Anmeldt kriminalitet før det fyldte 18 år uanset alder ved skolestart:

- Ca. 5 procent af pigerne og knapt 20 procent af drengene er blevet anmeldt for kriminalitet før deres 18 års fødselsdag.

Sandsynligheden for at være blevet anmeldt for kriminalitet før det fyldte 18 år, hvis børnene starter i skole som 6,6 årige i stedet for 7,6 årige:

- Er 1.6 procentpoint højere for pigernes vedkommende og 3.6 procentpoint højere for drengene.


Læs mere:

Arbejdet i Trygfondens Børneforskningscenter fordeler sig på 10 projekter.

Det overordnede sigte med disse projekter er at undersøge, hvilke af de mange forskelligartede danske indsatser mod børn og unge, der virker, og hvordan man evaluerer dem bedst muligt.

Projekterne, rettet mod de helt tidlige stadier i børnenes liv, arbejder blandt med sproglig stimulering mellem mor og barn og systematisk sprog- og talindlæring i vuggestuen.
Indsatserne rettet mod de ældre børn fokuserer bl.a. på, hvordan man mindsker skolefraværet, og hvordan man understøtter en positiv opførsel i skolen.

Kontaktinfo:Helena Skyt Nielsen, professor

Aarhus Universitet, Institut for Økonomi
School of Business and Social Sciences
M: hnielsen@econ.au.dk
T: 8716 5553 
M: 2921 6971

Michael Rosholm, Professor
Aarhus Universitet, Institut for Økonomi
School of Business and Social Sciences
M: rom@asb.dk
T: 8716 4832

 

Alle AU-enheder, Offentligheden/Pressen, Forskning