Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skatteaftale kan ramme en vigtig livsnerve i forskningen

Dele af regeringens nye skatteaftale er problematisk for dansk forskning. Det skriver rektor Brian Bech Nielsen.

23.02.2018 | Brian Bech Nielsen

Aarhus Universitets rektor, Brian Bech Nielsen, udtrykker bekymring over regeringens skatteaftale. Foto: Lars Kruse.

Regeringen indgik for nylig en skatteaftale med Dansk Folkeparti, som blandt andet betyder, at man skal have opholdt sig i et EU/EØS-land i seks ud af de seneste syv år for at have ret til sociale ydelser.

Det vil sige, at forskere, som tager et udlandsophold på mere end et år i lande med meget stærke forskningsmiljøer – som f.eks. USA, Canada eller Kina – ikke har ret til dagpenge, når de kommer hjem. Det samme gælder eventuelle familiemedlemmer, der måtte være rejst med.

Det harmonerer ikke med den akademiske verdens globale natur. Som forsker er man en del af et internationalt kredsløb, hvor den frie spredning af viden og ideer er en helt afgørende betingelse for høj kvalitet. Danmark er et lille land, og derfor er det særlig vigtigt, at vi anerkender nødvendigheden af denne udveksling. Og at vi også fremover drager fuld nytte af den. Det betyder, at vi skal anspore specielt unge danske forskere til at rejse ud og opbygge erfaringer og netværk i verdens stærkeste forskningsmiljøer – hvoraf mange nu engang ligger uden for EU. Og så viser erfaringen, at mange med tiden vender tilbage, hvor de på afgørende vis styrker de danske forskningsmiljøer.

Internationalisering er ikke et mål i sig selv. Men internationalisering er en forudsætning for at opnå den faglige kvalitet, som er nødvendig for at gøre sig gældende blandt verdens førende universiteter. Det faktum er også afspejlet i de syv normer for rekruttering, som vi for nylig har vedtaget på Aarhus Universitet efter en omfattende inddragelsesproces. Normerne synliggør, at vi anser det som en force at have erfaring fra stærke miljøer fra hele verden. Den mulighed fremmer den nuværende skatteaftale ikke - tværtimod kan den presse forskerne til at blive på europæisk grund, når de overvejer et udlandsophold. Sker det, vil det være direkte skadeligt for forskningshøjden i Danmark. 

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen