Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SKT's leder takker af

Hanne Mohr fratræder som leder af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere ved Aarhus Universitet (SKT).

13.01.2015 | Henriette Stevnhøj

Hanne Mohr forlader chefjobbet på SKT og en medarbejderstab, som har været tilfredse med hendes lederstil. Det er ikke mindst afspejlet i skolens trivselsmålinger.

Hanne Mohr forlader chefjobbet på SKT og en medarbejderstab, som har været tilfredse med hendes lederstil. Det er ikke mindst afspejlet i skolens trivselsmålinger.

”Ledelse er ikke noget man gør alene, det er noget, man gør sammen med andre. I mange år har der været fokus på lederskab i ledelse, men følgeskab er selve grundlaget”, siger Hanne Mohr. Derfor har hendes ledelsesperiode været præget af tillid, anerkendelse og inddragelse.

”I starten af min lederkarriere troede jeg, at det gjaldt om at være problemknuser for medarbejderne, men efterhånden er jeg blevet bedre til i stedet at spørge, lytte og være tålmodig. Det giver rum for både dialog og refleksion, som i min optik giver de bedste løsninger”, siger Hanne Mohr. Hun mener, at de bedste beslutninger ikke tages på chefkontoret, men i tæt dialog med dem, der skal udmønte dem.

Tandlæge, ph.d. Hanne Mohr lagde tandlægefaget på hylden i 1995 for fuldt og helt at koncentrere sig om ledelse. Først i Aalborg, siden i Horsens, hvor hun stod for tandplejens fusionsproces i Horsens Kommune. I 2008 kom hun til SKT, hvor hun siden 2009 har været en del af fakultetsledelsen ved Health.

Sygdommen Parkinson tvinger hende nu til at forlade skolederstillingen. Sygdommen harmonerer ikke med at være daglig chef for en skole med 70 ansatte og 300 studerende.

Tillid er en bærende kraft
”Lederjobbet på SKT har været spændende, udviklende og vanedannende”, siger Hanne Mohr og lægger ikke skjul på, at hun kommer til at savne at lede de engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere på SKT. Til gengæld vil SKT fortsat have glæde af Hanne Mohr, når hun pr. 1. februar 2015 begynder i en stilling ved skolens efter-og videreuddannelse.

”Jeg tror på, at dialog og åbenhed resulterer i gensidig tillid. En tillid, der kan bære igennem også, når det drejer sig om at gennemføre svære beslutninger, som fx besparelser. Man kan udrette meget mere i en organisation, når tillid er bærende for relationen. Og man skal samtidig turde slippe kontrollen, det får medarbejderne til at vokse og trives”, siger Hanne Mohr.

I Hanne Mohrs ledelsesperiode har SKT markeret sig med et stærkt fokus på uddannelsesudvikling. I de forløbne syv år har skolen udviklet flere nye uddannelser. I 2010 blev en professionsbacheloruddannelse i tandpleje og en videreuddannelse i Odontologisk Praksis godkendt. Sidstnævnte er den første egentlige karrierevej for klinikassistenter. I samme periode er skolens efter- og videreuddannelses aktiviteter vokset med mere end 50 procent.

”Det er dejligt at kunne forlade chefstillingen på en velfungerende skole”, siger Hanne Mohr, som tilskriver æren for de fine resultater ledelsesgruppen og i særdeleshed skolens medarbejdere, som har bidraget entusiastisk og vedholdende.

”Det er sjovt at være leder, hvis folk følger én. På SKT har jeg skullet anstrenge mig for at være foran. Det er ikke mindst derfor, at det har været så fantastisk at stå i spidsen for SKT”, siger Hanne Mohr.

Tandlæge Caroline Hørsted, sektorleder ved SKT, er konstitueret som skoleleder pr. 1. februar. 

Yderligere oplysningerSkoleleder Hanne Mohr
mohr@ohcare.au.dk
D: 87167649
M: 40328405

 

 

 

 

 

 

 

 

Navnenyt, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Health, Videnskabelig medarbejder, Health