Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Små virksomheder får stort udbytte af åbent forskningssamarbejde

Ved Spoman Open Science-festivalen den 16. maj mødtes virksomheder, studerende og forskere for at fejre – og dele – deres fælles projekter. På kort tid har Open Science vist sig at give stor værdi.

21.05.2019 | Signe Schou

Foto: Søren Kjeldgaard Film og Fotografi

Fra venstre: Jakob Pagh Nikolajsen, Jonas Greibe Hansen, Maiken Berglund Davidsen, Andreas Brunsgaard Laursen, Sisse Rasmussen. Foto: Søren Kjeldgaard Film og Fotografi

”Fordelen ved Open Science er, at barrieren er lav. Vi kan prøve ideer af i en proces, hvor den rigtige viden bliver tilført, og risikoen er meget lille.”

Ordene kommer fra Bjarke Jørgensen, forskningsleder i den fynske virksomhed Newtec Engineering A/S, som udvikler veje-, pakke- og sorteringsmaskiner til især fødevareindustrien. Han deltog i festivalen i sin egenskab af samarbejdspartner i flere grundforskningsprojekter på Spoman-platformen, som bygger på Open Science.

Open Science er en ny type industrisamarbejde, som kombinerer industriel innovation og grundforskning. Forskere med forskellige fagligheder går sammen med virksomheder om at bruge grundforskning til at løse virksomhedernes udfordringer.

Især SMV’er får udbytte af de uformelle samarbejder, der kommer i stand på åbne samarbejdsplatforme, og tilliden mellem universiteter og virksomheder bliver styrket gennem åbne, tværfaglige udviklingssamarbejder.

Ressourcespørgsmålet er ikke uvæsentligt. Forskningssamarbejder er ofte en stor mundfuld for virksomheder at kaste sig ud i, hvis der fx skal søges midler og indgås fortrolighedskontrakter. Det kan være tids- og ressourcekrævende for alle parter, og særligt for SMV’er kan det virke nærmest uoverskueligt at give sig i kast med.

Små krummer af viden

To andre store fordele ved Open Science er åbenheden og muligheden for at få mange forskellige input til en problemstilling.

”Open Science er værdifuldt for os, fordi det styrker vidensflowet i vores virksomhed. Når vi står med en problematik, kan vi kaste et spørgsmål på bordet, og alle kan byde ind med viden. Åbenheden er meget vigtig, fordi ekspertisen bliver bredt ud. Forskere og studerende bidrager hver især med små krummer af viden, der samlet bliver til en værdifuld ressource for os,” siger Bjarke Jørgensen.

Newtec Engineering A/S har bl.a. trukket på viden fra mikrobiologer, fysikere og overfladekemikere, som alle byder ind i samme proces, og det kan kun lade sig gøre, hvis alle har samme adgang til den viden, der skabes og udvikles.

Studerende udgør hele forskellen

I Open Science bliver studerende koblet til udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder og får lov til at bidrage med grundforskning.

”Det giver os mere indblik i, hvad grundforskning kan bruges til, og vi lærer at dreje forskningen ind mod applikationer, der skaber værdi for virksomheder,” siger kandidatstuderende i kemi Jonas Greibe Hansen.

Hans medstuderende Maiken Berglund Davidsen supplerer:

”Vi får vores viden sat i perspektiv, og vi får også sat ansigter på de virksomheder, hvor vi kan få fremtidig karriere. Det betyder meget for mig at få en vished om, at min faglighed passer ind ’i virkeligheden’.”

Giver karrieremuligheder

Netop karriereperspektivet er vigtigt ifølge lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab Jens Vinge Nygaard:

”Ud over at skabe konkret impact i industrien er Open Science en løftestang til at skabe relationer mellem de studerende og virksomhederne,” siger han. ”De studerende giver nyt blod til idegenereringen, og når deres ideer bliver afprøvet og skaber konkret værdi for virksomhederne, er vejen til en fremtidig karriere meget kortere.”


Fakta:

Spoman:

Spoman er en Open Science platform på Aarhus Universitet med fokus på smarte polymerer og nanokompositter. Lige nu deltager forskere og studerende fra kemi, fysik, ingeniørvidenskab og iNano, men der er ambitioner om også at brede det ud til life science. Projektet er støttet af Industriens Fond.

Open Science:

Open Science er et supplement til de traditionelle, ’lukkede’ forskningssamarbejder med industrien. Her forsøger man at tænke så bredt som muligt i problemløsningen.

Open Science-projekter er grundforskningsprojekter, der har til formål at generere viden. Projekterne finder sted i de tidlige stadier af en udviklingsproces, hvor de endnu ikke konkurrerer med de samarbejdende virksomheders behov for fortrolighed ifbm. produktudviklingsprocesser. Virksomhederne kan afprøve ideer og muligheder, før de beslutter at investere i udvikling på en større skala. Læs fx om Open Science på iNano.

Samarbejde, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Arrangement, Ph.d.-studerende, AU Forskning og Eksterne Relationer, Teknisk/administrativ medarbejder