Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søg midler til at bygge bæredygtigheds-netværk

For at bygge videre på ideerne fra konferencen på AU om FN’s Verdensmål d. 4. februar har Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE) valgt at støtte oprettelsen af en række bæredygtighedsnetværk, hvor AU’s forskere kan bygge netværk med eksterne samarbejdspartnere. Alle AU-medarbejdere kan søge midlerne. Der er deadline d. 15. marts.

04.02.2019 | Signe Schou

Der var til konferencen om FN’s Verdensmål (SDG’erne) d. 4. februar bred enighed om vigtigheden af partnerskaber mellem universitetet og offentlige og private aktører, hvis FN’s Verdensmål skal nås.

For at følge op på de ideer, der blev genereret til konferencen, har UFFE valgt at støtte etableringen af en række SDG-netværk med repræsentation fra to eller flere fakulteter og med eksterne partnere.

Alle AU-medarbejdere med en god ide til et netværks-projekt, der kan adressere et eller flere af verdensmålene, opfordres til at søge midlerne inden deadline d. 15. marts.

Læs mere om projektkriterierne, og find ansøgningsblanket (på engelsk)

Bevillinger og priser, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, AU Forskning og Eksterne Relationer, Samarbejde, Ph.d.-studerende