Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søg midler til EDU-IT projekter

For tredje år i træk kan undervisere på Aarhus Universitet nu søge puljemidler til at eksperimentere med digitale læringsteknologier i undervisningen. Deadline er den 11. oktober til projekter i 2020.

02.09.2019 | Camilla Schrøder

Virtual reality i undervisningslokalet er et eksempel på, hvordan nogle undervisere arbejder med at udvikle digitale læringsteknologier. FOTO: Lars Kruse

Video-feedback, online kursus i metodefag, virtual reality i undervisningslokalet. Mulighederne med digitale læringsteknologier er mange, og nu kan alle undervisere på Aarhus Universitet igen søge om midler fra universitetets pulje til EDU-IT projekter.

Midlerne er en central del af universitetets EDU-IT satsning. Hovedformålet er at give undervisere ekstra mulighed for at gentænke undervisningspraksis og eksperimentere med at anvende forskellige digitale læringsteknologier i undervisningen.

Virtual reality i ingeniørundervisningen

Mange undervisere har allerede sat gang i mange spændende initiativer på baggrund af midler tildelt i 2018 og 2019. En af dem er Konstantinos Koumaditis, lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning. Med hjælp fra puljemidler er han i gang med et projekt, der udforsker brugen af Virtual Reality i ingeniørundervisningen. Projektet har fokus på udviklingen af en platform, der indeholder 360-videoer og andet interaktivt indhold og har som første læringsmål at undervise i sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer for betjening af en robotarm.

”Virtual reality præsenterer en unik mulighed for at undervise studerende på en helt ny måde, hvor studerende kan opleve og tilegne sig viden gennem simulationer, som de i virkelighedens verden aldrig ville have mulighed for – hvis det eksempelvis er fysisk umuligt, farligt eller dyrt. Vores foreløbige testresultater viser, at metoden er effektiv og har givet basis for at videreudvikle platformen”, fortæller Konstantinos Koumaditis, der forventer, at platformen rulles ud til test i forårssemestret 2020 på kurset Engineering Project Management.

Online multiple choice til løbende læring

På Institut for Virksomhedsledelse står studielektor Lars Haahr i spidsen for et andet projekt, der med støtte fra EDU-IT puljemidler arbejder med online self-assessment som læringsstrategi for studerende på store hold. Målet er at engagere de studerende online med multiple choice spørgsmål – både i undervisningen og mellem timerne og på den måde løbende styrke de studerende i anvendelsen af deres viden. På et af holdene der deltager vil multiple choice også blive anvendt som eksamen.

”På flere af vores uddannelser er der typisk over 100 studerende på et undervisningshold, og det kan udfordre muligheden for tilstrækkelig feedback. Med værktøjet får de studerende mulighed for løbende selv at vurdere deres faglige niveau og egen læring,” siger Lars Haahr.

Udvalget for Uddannelse og EDU-IT Hub’en opfordrer alle med gode EDU-IT ideer til at søge om midler fra puljen.

 

FAKTA om EDU-IT på AU

Bestyrelsen på Aarhus Universitet har afsat 60 mio. kr. i perioden 2018-2023 til arbejdet med læringsteknologi.

EDU-IT Hub’en er den fælles koordinerende støtteenhed, som samarbejder med de universitetspædagogiske centre om anvendelsen af teknologi i undervisningen. Aktiviteter omfatter bl.a.:

  • Udvikling, test og implementering af læringsteknologi
  • Øget brugervenlighed i universitetets fælles læringsplatform
  • Samarbejde om udvikling af undervisning
  • Etablering af eksperimentelt undervisningslokale
  • Hjælp til videoproduktion
  • Allokering af projektmidler bl.a. til redesign af undervisningen i fagmiljøerne

For mere information om EDU-IT og puljemidlerne kontakt Anders Hyldig, leder af EDU-IT på AU eller Troels Pedersen, pædagogisk konsulent i EDU-IT Hub’en.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab